Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Bøndene prioriterer inntekt. 67 prosent av de spurte, svarer "økte inntektsmuligheter" i en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag. i 2008 svare 70 prosent de samme på dette spørsmålet. Økte inntektsmuligheter fordeler seg slik blant produksjonene:

  • 71 prosent - fjørfe,
  • 69 prosent - korn,
  • 67 prosent - melk
  • 67 prosent - kjøtt,
  • 59 prosent-  frukt, grønt og potet

Undersøkelsen inneholder også hva bøndene mener er nestviktigst å få forbedret, og da er det bedre ordninger for investeringer som blir prioritert blant bøndene. 40 prosent av de spurte vil ha bedre ordninger for investeringer, i 2008 svarte 39 prosent det samme. Forskjellene mellom produksjonene er relativt liten. Dette er nestviktigst for bøndene:

  • 39 prosent - bedre ordninger for investeringer,
  • 20 prosent - bedre velferdsordninger,
  • 19 prosent - reduserte skatter og avgifter,
  • 17 prosent - økte inntektsmuligheter.

Bondelagets temasider jordbruksavtalen