- Viktige utredninger for matjorda

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

To utredninger om jordvernproblematikk ble offentliggjort av Landbruksdirektoratet sist uke. I utredningene foreslår direktoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven.

-  Vern av matjord må være overordna all framtidig arealforvaltning. All matjord, både dyrka og dyrkbar mark, må få en juridisk beskyttelse på lik linje med det for eksempel kulturminner har gjennom kulturminneloven. Jeg er glad for at utredningene fra direktoratet tar dette på alvor, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Utredningene tar blant annet til orde for å styrke matjorda gjennom å forsterke vernebestemmelsene og gjøre det vanskeligere å få dispensasjon fra jordloven. Direktoratets utredning viser til en praksis der jordloven undergraves av plan- og bygningsloven ved arealplanlegging i kommunene. 

Jordloven undergraves

Brita Skallerud-  Utredninga bekrefter det Norges Bondelag lenge har advart mot, at jordloven lokalt undergraves av plan- og bygningsloven. Forslaget om å stramme inn jordloven tar dette problemet på alvor, og det er på høy tid at dette blir gjort, sier Brita Skallerud.

Skallerud er spesielt glad for at direktoratet tar til orde for å forby opsjonsavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar jord. 

-  Vi ser at utbyggere med opsjonsavtaler i dag har stor makt over utbyggingsplanene i en kommune. Å forby slike avtaler er et skritt i riktig retning for jordvernet, og det er spesielt viktig med tanke på at regjeringa forsøker å endre på regelverket for hvem som kan kjøpe jordbrukseiendom, sier Brita Skallerud. 

- Gledelig utvikling

Sist uke ble det på nytt fremma forslag om å få vern av matjorda inn i grunnloven, av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Venstre. Skallerud mener likevel dette gir grunn til optimisme på matjordas vegne. 

- Dette forslaget har ei større politisk tilslutning enn det har hatt tidligere, og jeg håper det kan få flertall etter neste års stortingsvalg. Det er ei gledelig utvikling at flere og flere av våre politikere forstår at matjord er en ikke-fornybar ressurs som trenger sterkere vern, avslutter 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere