- Viktige utredninger for matjorda

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

To utredninger om jordvernproblematikk ble offentliggjort av Landbruksdirektoratet sist uke. I utredningene foreslår direktoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven.

-  Vern av matjord må være overordna all framtidig arealforvaltning. All matjord, både dyrka og dyrkbar mark, må få en juridisk beskyttelse på lik linje med det for eksempel kulturminner har gjennom kulturminneloven. Jeg er glad for at utredningene fra direktoratet tar dette på alvor, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Utredningene tar blant annet til orde for å styrke matjorda gjennom å forsterke vernebestemmelsene og gjøre det vanskeligere å få dispensasjon fra jordloven. Direktoratets utredning viser til en praksis der jordloven undergraves av plan- og bygningsloven ved arealplanlegging i kommunene. 

Jordloven undergraves

Brita Skallerud-  Utredninga bekrefter det Norges Bondelag lenge har advart mot, at jordloven lokalt undergraves av plan- og bygningsloven. Forslaget om å stramme inn jordloven tar dette problemet på alvor, og det er på høy tid at dette blir gjort, sier Brita Skallerud.

Skallerud er spesielt glad for at direktoratet tar til orde for å forby opsjonsavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar jord. 

-  Vi ser at utbyggere med opsjonsavtaler i dag har stor makt over utbyggingsplanene i en kommune. Å forby slike avtaler er et skritt i riktig retning for jordvernet, og det er spesielt viktig med tanke på at regjeringa forsøker å endre på regelverket for hvem som kan kjøpe jordbrukseiendom, sier Brita Skallerud. 

- Gledelig utvikling

Sist uke ble det på nytt fremma forslag om å få vern av matjorda inn i grunnloven, av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Venstre. Skallerud mener likevel dette gir grunn til optimisme på matjordas vegne. 

- Dette forslaget har ei større politisk tilslutning enn det har hatt tidligere, og jeg håper det kan få flertall etter neste års stortingsvalg. Det er ei gledelig utvikling at flere og flere av våre politikere forstår at matjord er en ikke-fornybar ressurs som trenger sterkere vern, avslutter 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere