To utredninger om jordvernproblematikk ble offentliggjort av Landbruksdirektoratet sist uke. I utredningene foreslår direktoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven.

-  Vern av matjord må være overordna all framtidig arealforvaltning. All matjord, både dyrka og dyrkbar mark, må få en juridisk beskyttelse på lik linje med det for eksempel kulturminner har gjennom kulturminneloven. Jeg er glad for at utredningene fra direktoratet tar dette på alvor, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Utredningene tar blant annet til orde for å styrke matjorda gjennom å forsterke vernebestemmelsene og gjøre det vanskeligere å få dispensasjon fra jordloven. Direktoratets utredning viser til en praksis der jordloven undergraves av plan- og bygningsloven ved arealplanlegging i kommunene. 

Jordloven undergraves

Brita Skallerud-  Utredninga bekrefter det Norges Bondelag lenge har advart mot, at jordloven lokalt undergraves av plan- og bygningsloven. Forslaget om å stramme inn jordloven tar dette problemet på alvor, og det er på høy tid at dette blir gjort, sier Brita Skallerud.

Skallerud er spesielt glad for at direktoratet tar til orde for å forby opsjonsavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar jord. 

-  Vi ser at utbyggere med opsjonsavtaler i dag har stor makt over utbyggingsplanene i en kommune. Å forby slike avtaler er et skritt i riktig retning for jordvernet, og det er spesielt viktig med tanke på at regjeringa forsøker å endre på regelverket for hvem som kan kjøpe jordbrukseiendom, sier Brita Skallerud. 

- Gledelig utvikling

Sist uke ble det på nytt fremma forslag om å få vern av matjorda inn i grunnloven, av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Venstre. Skallerud mener likevel dette gir grunn til optimisme på matjordas vegne. 

- Dette forslaget har ei større politisk tilslutning enn det har hatt tidligere, og jeg håper det kan få flertall etter neste års stortingsvalg. Det er ei gledelig utvikling at flere og flere av våre politikere forstår at matjord er en ikke-fornybar ressurs som trenger sterkere vern, avslutter 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.