- Viktig støtte til familielandbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Generalsekretær Per Skorge- Det er både viktig og gledelig at KrF gir sin fulle støtte til familielandbruket i sitt alternative statsbudsjett, og setter en stopper for regjeringas forsøk på å la aksjeselskaper dominere norsk landbruk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I sitt alternative statsbudsjett går KrF imot regjeringas forslag om å endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper.

- Jeg er glad for at KrF i likhet med Norges Bondelag vil at norsk landbruk fortsatt skal være eid av familier, og ikke går inn for forslag som gir kapitalsterke interesser større eierskap i norsk landbruk på bekostning av bonden og matproduksjonen, sier Skorge.

Forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for unge bønder i distrikts-Norge avvises også av KrF.

- Regjeringas forslag svekker unge bønders investeringsevne. Ved at KrF går imot regjeringas forslag, bidrar de til å gi muligheter til de som vil investere i gården og i norsk matproduksjon over hele landet, sier en fornøyd Per Skorge.

Mer til klimasatsing

KrF understreker at de vil satse på tilskuddsordninger til grønn omstilling i stedet for økte klimaavgifter innenfor landbruket. Partiet foreslår ei bevilgning til landbrukets egen klimasatsing på 15 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

- Verden trenger mer mat produsert med lavere klimaavtrykk. Vi er derfor svært fornøyde med at KrF foreslår økt bevilgning til landbrukets satsing på klimarådgivning og utvikling av et unikt beregningsverktøy for klimakutt i landbruket, sier Per Skorge.

Ei samla landbruksnæring står bak prosjektet «Klimasmart landbruk – nye løsninger» som har som formål å gi alle bønder tilbud om systematisk klimarådgiving på egen gård. KrF øker også satsinga på bioøkonomi ved å opprette et nytt program for bioøkonomi under Innovasjon Norge på 150 millioner kroner.

KrF foreslår også å øke kompensasjonen med 20 millioner kroner til svinebønder som må sanere besetninger på grunn av MRSA-smitte.

- Å fjerne MRSA fra norsk svinenæring er avgjørende for folkehelsa. Dersom norske bønder fortsatt skal ta dette ansvaret, må den offentlige kompensasjonen økes ytterligere. Jeg er glad KrF viser at de ønsker å ta dette ansvaret med sitt alternative budsjett, avslutter Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere