Viktig seier for våre medlemmer

Av Siv Iren Åmodt Moe,
  • Tips en venn om denne siden

Halmpressing i Rakkestad.

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Foranledningen er at Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader innen fristen. Dette har ført til store tap for de det gjelder. I et brev til departementet understreket Bondelaget at det ikke var vinning som var målet med det som ble gjort, men en teknisk feil som har fått store økonomiske konsekvenser . 

Departementet snur

Nå har departementet bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å levere denne. Dette vil kunne ha stor betydning for de det gjelder. 

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise i Ringsaker unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden. Les mer om deres sak hos Hedmark Bondelag. 

Nye retningslinjer

Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 13.03.2020 besluttet at det er grunnlag for å praktisere søknadsfristene mer lempelig, for perioden fra nytt søknadssystem (eStil PT) ble innført i mai 2017 og frem til den nye meldingstjenesten ble tatt i bruk i 2020. Departementet har bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å levere denne. Praksisendringen vil både omfatte saker under behandling og saker som er avsluttet. Endringen gjelder praktiseringen av dispensasjon fra søknadsfristen for del 1, del 2 og etterregistreringsfristen1 i 2017, 2018 og 2019.

Viktig seier

- Dette var en viktig seier på vegne av våre medlemmer, og vi er veldig glad for at Departementet nå snur i saken. Vi er og glad for at det nå er på sms-varsling til foretak som ikke har søkt når fristen nærmer seg, slik vi avtalte i jordbruksforhandlingene 2019, sier Sigrun Pettersborg, fungerende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

 Fristen for endring og forsinket levering av søknad er 29. Mars.

Du kan lese hele rundskrivet her.

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere