Foranledningen er at Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader innen fristen. Dette har ført til store tap for de det gjelder. I et brev til departementet understreket Bondelaget at det ikke var vinning som var målet med det som ble gjort, men en teknisk feil som har fått store økonomiske konsekvenser . 

Departementet snur

Nå har departementet bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å levere denne. Dette vil kunne ha stor betydning for de det gjelder. 

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise i Ringsaker unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden. Les mer om deres sak hos Hedmark Bondelag. 

Nye retningslinjer

Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 13.03.2020 besluttet at det er grunnlag for å praktisere søknadsfristene mer lempelig, for perioden fra nytt søknadssystem (eStil PT) ble innført i mai 2017 og frem til den nye meldingstjenesten ble tatt i bruk i 2020. Departementet har bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å levere denne. Praksisendringen vil både omfatte saker under behandling og saker som er avsluttet. Endringen gjelder praktiseringen av dispensasjon fra søknadsfristen for del 1, del 2 og etterregistreringsfristen1 i 2017, 2018 og 2019.

Viktig seier

- Dette var en viktig seier på vegne av våre medlemmer, og vi er veldig glad for at Departementet nå snur i saken. Vi er og glad for at det nå er på sms-varsling til foretak som ikke har søkt når fristen nærmer seg, slik vi avtalte i jordbruksforhandlingene 2019, sier Sigrun Pettersborg, fungerende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

 Fristen for endring og forsinket levering av søknad er 29. Mars.

Du kan lese hele rundskrivet her.