Viktig politisk gjennomslag om moms

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring.- Avgjørelsen er et godt eksempel på at politisk jobbing fører fram, og at politikerne er i stand til å la fornuften gå in over seg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke som lenge har vært engasjert i saker der samdriftsbønder har blitt møtt med store krav fra Skatteetaten på grunn av et skjemaglipp.

Investert for å møte framtidas krav

- De som rammes av dette er aktive bønder som har fulgt de landbrukspolitiske signalene og investert for å møte framtidens krav, sier Bjørke. - Det er sterkt urimelig at disse bøndene nå skal risikere å komme i økonomisk uføre på grunn av uklart regelverk, sa Bondelagslederen da saken ble offentlig kjent gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv

Krevde regelverksendring

Bjørke uttrykte glede over at landbruksminister Lars Peder Brekk har engasjert seg i problemstillingen, og at Finansdepartementet jobbet for å endre regelverket. - Vi forventer at saken prioriteres høyt og at det nå ryddes opp. Det er også viktig at en regelverksendring får virkning for alle som uforvarende har havnet i denne fellen,  sa Bondelagsleder Bjørke da saken om ekteparet Myrholt ble kjent.

Betyr mye økonomisk

- Dette betyr svært mye økonomisk for de som var rammet av det, understreker Bjørke.

"Alle bønder som har gjort samme skjemaglipp, og ikke registrert at de leier ut fjøset til en samdrift kan nå forvente å få tilbakebetalt all moms og straffeskatt Skatteetaten eventuelt har krevd tilbakebetalt", heter det i en artikkel i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider jus og skatt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere