Viktig politisk gjennomslag om moms

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring.- Avgjørelsen er et godt eksempel på at politisk jobbing fører fram, og at politikerne er i stand til å la fornuften gå in over seg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke som lenge har vært engasjert i saker der samdriftsbønder har blitt møtt med store krav fra Skatteetaten på grunn av et skjemaglipp.

Investert for å møte framtidas krav

- De som rammes av dette er aktive bønder som har fulgt de landbrukspolitiske signalene og investert for å møte framtidens krav, sier Bjørke. - Det er sterkt urimelig at disse bøndene nå skal risikere å komme i økonomisk uføre på grunn av uklart regelverk, sa Bondelagslederen da saken ble offentlig kjent gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv

Krevde regelverksendring

Bjørke uttrykte glede over at landbruksminister Lars Peder Brekk har engasjert seg i problemstillingen, og at Finansdepartementet jobbet for å endre regelverket. - Vi forventer at saken prioriteres høyt og at det nå ryddes opp. Det er også viktig at en regelverksendring får virkning for alle som uforvarende har havnet i denne fellen,  sa Bondelagsleder Bjørke da saken om ekteparet Myrholt ble kjent.

Betyr mye økonomisk

- Dette betyr svært mye økonomisk for de som var rammet av det, understreker Bjørke.

"Alle bønder som har gjort samme skjemaglipp, og ikke registrert at de leier ut fjøset til en samdrift kan nå forvente å få tilbakebetalt all moms og straffeskatt Skatteetaten eventuelt har krevd tilbakebetalt", heter det i en artikkel i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider jus og skatt

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere