Viktig melding til sauebønder med Reime-gulv

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Fare for kollaps.

Siste uka har gulvet i tre norske saufjøs kollapset. Alle gulvene er av nyere dato og produsert av bedriften Reime og levert av ulike leverandører.

- Vi ber alle sauebønder om å sjekke hvilke gulv de har i fjøsene sine. Dersom du har et gulv fra produsenten Reime av typen ”Tulla” ber vi deg ta kontakt med din leverandør, og om å lese det produsenten har lagt ut på sine hjemmesider om saken. Dette er viktig av hensynet til sikkerheten for både folk og dyr, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere