Viktig informasjon ved flomskade

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flom
Fra flommen ved Ruglandsbrua i Agder høsten 2017.

Vannet stiger i de største vassdragene på Østlandet, og vi oppfordrer alle til å sikre og dokumentere verdier. I denne saka finner du mer informasjon om hva du må gjøre ved flomskade.

Temperaturen stiger, snøen smelter og vanntanden stiger i både Trysilelva og Glomma. I deler av Hedmark og Oppland står allerede store områder under vann, og Norsk Vassdrags- og Energiverk NVE sender ut oppdaterte varsel om situasjonen hver dag klokka 11. 

Forebygge flomskade

For deg som bor i områder der det er fare for flom, er det viktig å prøve å sikre verdier best mulig. Bonden har ansvar for beredskap på egen gard, mens kommunen har ansvar for kommunal beredskap. Det er viktig å forsøke å sikre bygninger, arealer, rundballer og utstyr best mulig mot vannmengdene, og det kan også være lurt å ta bilder før vannmengdene eventuelt treffer. 

Når skaden har skjedd

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørg for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig. Det er  to ordninger som er aktuelle i forbindelse med naturskade på dette tidspunktet på året: Privat forsikring og naturskadeordninga. 

Privat forsikring

Bygninger, innbo, maskiner og utstyr som er forsikra mot brannskade er også forsikra mot naturskade. Rundballer er forsikra mot naturskade dersom du har vareforsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikra eiendom og/eller løsøre, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap så fort som mulig. Forsikringsselskapet vil da kontakte takstmann.

Naturskadeordninga

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom ei vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikra. Skader på jordbruksareal, veier og jordbruksarealer omfattes av naturskadeordninga. Du er selv ansvarlig for å innhente takst og anbud.

Meld skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Egenandeler

Erstatningsordningene kompenserer ikke de økonomiske tapene fullt ut. Erstatninga dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand.

Ved utbetaling av naturskadeerstatning fra forsikringsselskapet skal det betales en egenandel på kr 8000. Ved erstatning fra naturskadefondet trekkes det en egenandel på 30 prosent opp til kr 100 000, og 15 prosent av den delen som overstiger kr 100 000.

Flomveileder fra Norges Bondelag

Norges Bondelag har utvikla en egen flomveileder. Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder på dette området, hvilke aktører som arbeider med dette temaet, og formidler lokale erfaringer fra flom og fra arbeid med å forebygge flom og flomskader.

Vi anbefaler våre medlemmer til å sette seg inn i denne veilederen for å forebygge flomskade på lengre sikt. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere