UDI melder at de pr. nå har behandlet hoveddelen av søknader om sesongarbeid for sesongen 2020. De har hatt et tett samarbeid med utenriksstasjonene, særlig i Bangkok og i Ankara slik at sesongarbeiderne så fort som mulig skal få innreisevisum og nødvendig dokumentasjon for å kunne reise til Norge. I saksbehandlingen er mange arbeidsgivere kontaktet for å kartlegge behovet for arbeidskraft i årets sesong.

Selv om de fleste søknadene nå er behandlet, så er det fortsatt mange utfordringer knyttet til om sesongarbeiderne får reise til Norge, det praktiske rundt flytransport m.v.

Tett samarbeid med politiet

UDI har tett samarbeid med politiet og ønsker at det skal gå effektivt med effektuering etter sesongarbeidernes ankomst til Norge. Ifølge UDI prioriterer politidistriktene nå sesongarbeid og vil tilrettelegge så godt det er mulig for effektuering av tillatelsene. Det er litt ulikt hvordan politidistriktene løser det ut ifra kapasitet, så oppfordringen er å ta direkte kontakt med det lokale politidistriktet.

For å kunne forberede seg og for å kunne gi best mulig tilbud, ønsker politiet derfor å bli kontaktet av arbeidsgiverne for timebestillinger.

Siden politiet har begrensede åpningstider, er det særlig viktig med forutsigbarhet og direkte kontakt med dem så tidlig som mulig i prosessen. De ønsker å få beskjed når man vet at sesongarbeiderne skal reise til Norge (f.eks. hvis det er planlagt et fly), og antall sesongarbeidere som skal effektueres. På den måten kan politiet holde av timer og planlegge når man kan komme med arbeidstakerne. Politiet ønsker også at reisekarantenen på 10 dager er ferdig før oppmøte. De ønsker likevel beskjed så tidlig som mulig, slik at de kan planlegge og booke inn timeavtaler.

UDI oppfordrer generelt om tett kontakt til seg slik at de på best mulig måte kan planlegge og utføre sin service overfor arbeidsgiverne og deres sesongarbeidere. De presiserer at det skal være lavterskel for å opprette kontakt med politiet, og at både UDI og politiet er avhengige av informasjon fra arbeidsgiverne i forkant av sesongarbeidernes ankomst til Norge.