Viktig at forskningen er nær brukerne

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

To av Bioforsk sine forskningsstasjoner foreslås lagt ned.

Styret i Bioforsk anbefaler å legge ned to av tretten forskningsstasjoner, og flere endringer ved andre forskningsstasjonene. Bioforsk skal slås sammen med NILF og Skog og Landskap og danne det nye NIBIO, og det er i sammenheng med fusjonen antall forskningsstasjoner skal revideres.

- Dette landet, og matproduksjonen her, er mangfoldig. Derfor er det viktig at forskningen foregår mange steder i Norge, sier Trine Hasvang Vaag. Vaag er styremedlem i Norges Bondelag og sitter i interimstyret for NIBIO. – Samtidig er det avgjørende å ha økonomiske muskler til faktisk å gjennomføre forskningen, slår Vaag fast.

Trine Hasvang Vaag.

Det er tre store institusjoner som nå skal samles, og da er det naturlig å se på hvor i landet de skal være tilstede. - Forskningen bør være nær brukerne, og drive i de samme vekstforholdene for å være mest mulig anvendelig. Helheten i forskningen må ivaretas også når forskningsstasjonene blir færre, sier Vaag.

Det er forskningsstasjonene på Fureneset i Sogn og Fjordane og Løken i Oppland som foreslås lagt ned. Det foreslås også endringer ved noen av de andre forskningsstasjonene. Interimstyret i NIBIO skal se dette i sammenheng med tilstedeværelsen til NILF og Skog og landskap. Interimsstyret skal etter planen behandle saken på sitt møte 23. mars, og sender saken over til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse.

- Skal vi forske for det grønne skiftet og rigge Norge for det, må vi utnytte mulighetene i både grønn og blå sektor. Det trengs økte midler til forskning, og vi må jobbe for å få mer forskning ut av pengene, sier Vaag.

Kontaktpersoner: Trine Hasvang Vaag og Per Harald Agerup.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere