- Viktig at bøndene fikk formidlet hvor alvorlig situasjonen er

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

sau drept av ulv

Regjeringen møtte beitenæringa i Oppland og Akershus etter ulvens herjinger i sommer.

Ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren var tema da representanter fra regjeringen møtte berørte sauebønder og kommuner på Lygna i Gran i dag.   Nesten 300 dokumentert skadde og drepte sau og fortvilte bønder som opplevd store dyrelidelser og økonomiske tap dannet bakteppe for dagens møte.  

- For de bøndene som står i dette er situasjonen veldig alvorlig, og det aller viktigste med dette møtet er at de fikk formidlet det på en tydelig og sindig måte til de som er ansvarlige, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, som var tilstede på møtet.

Lover hjelp

Tilstede på vegne av regjeringen var landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KMD), Lars Andreas Lunde.  Budskapet fra Dale var at staten vil stille tilgjengelige ressurser til rådighet for å få tatt ulven, og at bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter knyttet til herjingene.

- En ting er dyrelidelsene og belastningen dette innebærer for berørte bønder, men her er det også snakk om vesentlige ekstrakostnader for næringa. Det dreier seg om alt fra kadaversøk og nedsanking til gjerding, beiteleie, redusert tilvekst og ekstra vinterfòr. Omfanget av dette vet vi først etter at beitesesongen er avsluttet, sier Frogner.

- Jeg opplever at spesielt landbruksministeren er villig til å hjelpe, men det er fortsatt behov for å konkretisere hva denne hjelpen skal bestå i.  Det blir en viktig jobb for Norges Bondelag å trykke på for at denne viljen blir omsatt til tiltak.

Einar Frogner

Kan ikke bortforklare ansvaret

Også Lunde fra KMD uttalte at det ville stille ekstra økonomiske midler til rådighet for de rammede bøndene, men forsøket på å forklare sommerens tap med innvandring av ulv fra Sverige ble ikke godt mottatt.

- Hadde ikke regjeringen stanset rovviltnemndenes vedtak fra i fjor sommer, eller at forvaltningen på selvstendig grunnlag hadde tatt ut denne ulven da den ble observert på snø i mai, hadde vi ikke stått i denne situasjonen. At det er jaktet i to måneder på denne ulven uten resultat, er jo et bevis på at ulvejakt i bart skogsterreng er ekstremt krevende.

- Fornuftige bønder skjønner at dersom det blir flere ulver i Norge så øker det samlede ulvetrykket, både innenfor og utenfor ulvesonen og på begge sider av svenskegrensa. Det er ingen tvil om at regjeringas og Klima- og miljødepartementets beslutning om å stanse ulvejakta i vinter har bidratt til at bøndene står i denne fortvilte situasjonen, avslutter Frogner. 

Reverserer Pelsdyrforskriften

Landbruks- og matdepartementet har reversert endringene i forskrift for hold av pelsdyr som trådte i kraft ved nyttår.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

mTr

Serverte frokost til stortingspolitikerne

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Sau på beite

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Marte Bogstad fikk god hjelp til fjøsstellet. Foto: NBU.

Ungdomspolitikere på fjøsbesøk

​​​​​​​Nærmere tjue topptillitsvalgte fra ungdomspartiene fikk en smakebit på unge bønders hverdag da de hjalp til med fjøsstellet på Smedstad gård.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet. R6, Teatergaten 9
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere