- Viktig at bøndene fikk formidlet hvor alvorlig situasjonen er

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

sau drept av ulv

Regjeringen møtte beitenæringa i Oppland og Akershus etter ulvens herjinger i sommer.

Ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren var tema da representanter fra regjeringen møtte berørte sauebønder og kommuner på Lygna i Gran i dag.   Nesten 300 dokumentert skadde og drepte sau og fortvilte bønder som opplevd store dyrelidelser og økonomiske tap dannet bakteppe for dagens møte.  

- For de bøndene som står i dette er situasjonen veldig alvorlig, og det aller viktigste med dette møtet er at de fikk formidlet det på en tydelig og sindig måte til de som er ansvarlige, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, som var tilstede på møtet.

Lover hjelp

Tilstede på vegne av regjeringen var landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KMD), Lars Andreas Lunde.  Budskapet fra Dale var at staten vil stille tilgjengelige ressurser til rådighet for å få tatt ulven, og at bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter knyttet til herjingene.

- En ting er dyrelidelsene og belastningen dette innebærer for berørte bønder, men her er det også snakk om vesentlige ekstrakostnader for næringa. Det dreier seg om alt fra kadaversøk og nedsanking til gjerding, beiteleie, redusert tilvekst og ekstra vinterfòr. Omfanget av dette vet vi først etter at beitesesongen er avsluttet, sier Frogner.

- Jeg opplever at spesielt landbruksministeren er villig til å hjelpe, men det er fortsatt behov for å konkretisere hva denne hjelpen skal bestå i.  Det blir en viktig jobb for Norges Bondelag å trykke på for at denne viljen blir omsatt til tiltak.

Einar Frogner

Kan ikke bortforklare ansvaret

Også Lunde fra KMD uttalte at det ville stille ekstra økonomiske midler til rådighet for de rammede bøndene, men forsøket på å forklare sommerens tap med innvandring av ulv fra Sverige ble ikke godt mottatt.

- Hadde ikke regjeringen stanset rovviltnemndenes vedtak fra i fjor sommer, eller at forvaltningen på selvstendig grunnlag hadde tatt ut denne ulven da den ble observert på snø i mai, hadde vi ikke stått i denne situasjonen. At det er jaktet i to måneder på denne ulven uten resultat, er jo et bevis på at ulvejakt i bart skogsterreng er ekstremt krevende.

- Fornuftige bønder skjønner at dersom det blir flere ulver i Norge så øker det samlede ulvetrykket, både innenfor og utenfor ulvesonen og på begge sider av svenskegrensa. Det er ingen tvil om at regjeringas og Klima- og miljødepartementets beslutning om å stanse ulvejakta i vinter har bidratt til at bøndene står i denne fortvilte situasjonen, avslutter Frogner. 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere