Ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren var tema da representanter fra regjeringen møtte berørte sauebønder og kommuner på Lygna i Gran i dag.   Nesten 300 dokumentert skadde og drepte sau og fortvilte bønder som opplevd store dyrelidelser og økonomiske tap dannet bakteppe for dagens møte.  

- For de bøndene som står i dette er situasjonen veldig alvorlig, og det aller viktigste med dette møtet er at de fikk formidlet det på en tydelig og sindig måte til de som er ansvarlige, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, som var tilstede på møtet.

Lover hjelp

Tilstede på vegne av regjeringen var landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KMD), Lars Andreas Lunde.  Budskapet fra Dale var at staten vil stille tilgjengelige ressurser til rådighet for å få tatt ulven, og at bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter knyttet til herjingene.

- En ting er dyrelidelsene og belastningen dette innebærer for berørte bønder, men her er det også snakk om vesentlige ekstrakostnader for næringa. Det dreier seg om alt fra kadaversøk og nedsanking til gjerding, beiteleie, redusert tilvekst og ekstra vinterfòr. Omfanget av dette vet vi først etter at beitesesongen er avsluttet, sier Frogner.

- Jeg opplever at spesielt landbruksministeren er villig til å hjelpe, men det er fortsatt behov for å konkretisere hva denne hjelpen skal bestå i.  Det blir en viktig jobb for Norges Bondelag å trykke på for at denne viljen blir omsatt til tiltak.

Einar Frogner

Kan ikke bortforklare ansvaret

Også Lunde fra KMD uttalte at det ville stille ekstra økonomiske midler til rådighet for de rammede bøndene, men forsøket på å forklare sommerens tap med innvandring av ulv fra Sverige ble ikke godt mottatt.

- Hadde ikke regjeringen stanset rovviltnemndenes vedtak fra i fjor sommer, eller at forvaltningen på selvstendig grunnlag hadde tatt ut denne ulven da den ble observert på snø i mai, hadde vi ikke stått i denne situasjonen. At det er jaktet i to måneder på denne ulven uten resultat, er jo et bevis på at ulvejakt i bart skogsterreng er ekstremt krevende.

- Fornuftige bønder skjønner at dersom det blir flere ulver i Norge så øker det samlede ulvetrykket, både innenfor og utenfor ulvesonen og på begge sider av svenskegrensa. Det er ingen tvil om at regjeringas og Klima- og miljødepartementets beslutning om å stanse ulvejakta i vinter har bidratt til at bøndene står i denne fortvilte situasjonen, avslutter Frogner.