Viktig å vurdere langtidseffekter av GMO

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- For norske bønder er det viktig at norske myndigheter stiller krav om dokumentasjon om langtidseffekter ved GMO`er.

Det sier seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag og understreker samtidig at dagens metodekrav til risikovurderinger av genmodifiserte organismer bør gjennomgås og oppdateres med hensyn til de erfaringer som er gjort.

39 GMO-søknader

39 GMO søknader er nå til sluttbehandling hos myndighetene. I den forbindelse har Bioteknologinemnda sendt et brev til norske myndigheter. Brevet tar opp ulike utfordringer med dagens rutiner for vurderinger av GMO søknader.

Krav om uavhengig forskning

- Uavhengig forskning er en forutsetning for tillit til de risikovurderinger som skal gjøres ved behandling av søknader, sier Melkild som legger vekt på at Norge må holde fast på å håndheve intensjonene i genteknologiloven. -Det er viktig at kravene til vurdering av bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etiske forhold, vektlegges på lik linje med kravene til vurdering av helse- og miljørisiko.

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere