Viktig å vurdere langtidseffekter av GMO

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- For norske bønder er det viktig at norske myndigheter stiller krav om dokumentasjon om langtidseffekter ved GMO`er.

Det sier seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag og understreker samtidig at dagens metodekrav til risikovurderinger av genmodifiserte organismer bør gjennomgås og oppdateres med hensyn til de erfaringer som er gjort.

39 GMO-søknader

39 GMO søknader er nå til sluttbehandling hos myndighetene. I den forbindelse har Bioteknologinemnda sendt et brev til norske myndigheter. Brevet tar opp ulike utfordringer med dagens rutiner for vurderinger av GMO søknader.

Krav om uavhengig forskning

- Uavhengig forskning er en forutsetning for tillit til de risikovurderinger som skal gjøres ved behandling av søknader, sier Melkild som legger vekt på at Norge må holde fast på å håndheve intensjonene i genteknologiloven. -Det er viktig at kravene til vurdering av bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etiske forhold, vektlegges på lik linje med kravene til vurdering av helse- og miljørisiko.

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere