Vi vil levere et krav som vi kan stå for

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Lars Petter Bartnes åpnet representantskapsmøtet.

Lars Petter Bartnes

I dag og i morgen er representantskapet i Norges Bondelag samlet i Oslo for å diskutere vårens jordbruksoppgjør. Her gis blant annet marsjordren fra styret, fylkesledere og samarbeidende organisasjoner til de som skal forhandle med regjeringen om en mulig jordbruksavtale for 2015.

- Målet vårt er å øke produksjonen av mat på norske arealer, produsert på en bærekraftig måte, som gir trygg og ærlig mat til alle. Fra representantskapet ønsker vi oss en resolusjon som gir både handlingsrom og retning til forhandlingsutvalget, sa Bartnes.

Spennende forhandlinger i møte

I fjor valgte landbruket å bryte forhandlingene etter at regjeringen blant annet hadde foreslått stor inntektsomfordeling fra mindre til store gårdsbruk. De påfølgende aksjonene fikk stor oppmerksomhet og tilbudet gikk til Stortinget for nye forhandlinger mellom partiene. Det endte med at Venstre og KrF fikk reversert en del av de mest radikale forslagene fra regjeringen.

- Det blir spennende forhandlinger også i år, og vårt mål er å få til en avtale. Likevel vil vi levere et krav som vi kan stå for, og som vi mener kan gi jordbruket i Norge ei god utvikling.

Klima på dagsorden

Representantskapet ble bedt om å diskutere flere konkrete deler av politikken som vil bli tema forhandlingene. Det dreier seg blant annet om korn/kraftforpolitkken, forenkling, omstilling og klima.

- Klima og behovet for et grønt skifte i norsk økonomi blir stadig viktigere. Her skal vi være en del av løsninga, sa bondelagslederen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere