Vi vil levere et krav som vi kan stå for

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Lars Petter Bartnes åpnet representantskapsmøtet.

Lars Petter Bartnes

I dag og i morgen er representantskapet i Norges Bondelag samlet i Oslo for å diskutere vårens jordbruksoppgjør. Her gis blant annet marsjordren fra styret, fylkesledere og samarbeidende organisasjoner til de som skal forhandle med regjeringen om en mulig jordbruksavtale for 2015.

- Målet vårt er å øke produksjonen av mat på norske arealer, produsert på en bærekraftig måte, som gir trygg og ærlig mat til alle. Fra representantskapet ønsker vi oss en resolusjon som gir både handlingsrom og retning til forhandlingsutvalget, sa Bartnes.

Spennende forhandlinger i møte

I fjor valgte landbruket å bryte forhandlingene etter at regjeringen blant annet hadde foreslått stor inntektsomfordeling fra mindre til store gårdsbruk. De påfølgende aksjonene fikk stor oppmerksomhet og tilbudet gikk til Stortinget for nye forhandlinger mellom partiene. Det endte med at Venstre og KrF fikk reversert en del av de mest radikale forslagene fra regjeringen.

- Det blir spennende forhandlinger også i år, og vårt mål er å få til en avtale. Likevel vil vi levere et krav som vi kan stå for, og som vi mener kan gi jordbruket i Norge ei god utvikling.

Klima på dagsorden

Representantskapet ble bedt om å diskutere flere konkrete deler av politikken som vil bli tema forhandlingene. Det dreier seg blant annet om korn/kraftforpolitkken, forenkling, omstilling og klima.

- Klima og behovet for et grønt skifte i norsk økonomi blir stadig viktigere. Her skal vi være en del av løsninga, sa bondelagslederen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere