- Vi trenger en ny landbrukspolitikk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

- Vegen framover er utfordrende, men byr på betydelige muligheter. Å satse på landbruket er framtidsretta, sa Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag.

- Norge trenger et Storting og ei regjering som bryr seg om landbruk. Landet trenger en annen landbruks- og distriktspolitikk. En politikk som sikrer verdiskaping i hele landet og stopper sentraliseringa. Vi trenger en landbrukspolitikk som gir ei satsing på landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da han holdt sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Takka organisasjonen

300 utsendinger fra hele landet er i dag og i morgen samla til årsmøtet til Norges Bondeag i Sarpsborg. Lars Petter Bartnes takka organisasjonen for innsatsen i året som har gått og gjennom hele regjeringsperioden, da han gikk på talerstolen i dag.

- Regjeringa har ikke fått gjennomslag for mange av sine saker i landbrukspolitikken. Hvorfor? Fordi regjeringa har måttet søke flertall mot sentrum, der KrF og Venstre ofte har holdt igjen og fordi den har møtt massiv motstand fra ei samla næring. I løpet av denne stortingsperioden har hele bredden i organisasjonen mobilisert, gang etter gang, på alle nivåer, sa Bartnes, som særlig trakk fram arbeidet med jordbruksmeldinga.

- Vi vant slaget om å få Stortinget til å avvise Statens tilbud, men tapte slaget om å få stortingsflertallet til å gå for kronemessig lik inntektsutvikling, sa Bartnes.

Liten vilje hos regjeringa

Årets jordbruksforhandlinger var et av de store temaene i talen til Lars Petter Bartnes.

- Vi gikk inn i forhandlingene med sikte på å få til en avtale. Men regjeringa viste svært liten vilje til å flytte seg og avstanden i ramme ble for stor. Jordbruket kunne ikke inngå avtale uten oppfylling av inntektsmålet, uten løft for små og mellomstore bruk, med betydelige tap for store produsentgrupper og som tar svin ut av målprissystemet.

Jordbruksavtalen for 2018 skulle egentlig vedtas kommende fredag, men Venstre og regjeringspartiene vil nå sendes jordbruket og staten tilbake til forhandlingsbordet.

Mat må få betydning for valget

- Det blir svært vanskelige å få til en god løsning med ei ramme som øker inntektsforskjellen til andre grupper. I praksis tvinges vi til å fordele ei økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive under på, sa Lars Petter Bartnes, om bad organisasjonen om å gjøre seg klar til valgkamp.

- Det er omtrent 90 dager til Stortingsvalget. Resultatet er helt åpent, både når det gjelder flertall i Stortinget og regjering. Målsettinga for arbeidet fram mot 11. september er at landbrukspolitikken skal ha betydning for hvordan folk stemmer, sa lederen i Norges Bondelag.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere