- Vi trenger en ny landbrukspolitikk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

- Vegen framover er utfordrende, men byr på betydelige muligheter. Å satse på landbruket er framtidsretta, sa Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag.

- Norge trenger et Storting og ei regjering som bryr seg om landbruk. Landet trenger en annen landbruks- og distriktspolitikk. En politikk som sikrer verdiskaping i hele landet og stopper sentraliseringa. Vi trenger en landbrukspolitikk som gir ei satsing på landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da han holdt sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Takka organisasjonen

300 utsendinger fra hele landet er i dag og i morgen samla til årsmøtet til Norges Bondeag i Sarpsborg. Lars Petter Bartnes takka organisasjonen for innsatsen i året som har gått og gjennom hele regjeringsperioden, da han gikk på talerstolen i dag.

- Regjeringa har ikke fått gjennomslag for mange av sine saker i landbrukspolitikken. Hvorfor? Fordi regjeringa har måttet søke flertall mot sentrum, der KrF og Venstre ofte har holdt igjen og fordi den har møtt massiv motstand fra ei samla næring. I løpet av denne stortingsperioden har hele bredden i organisasjonen mobilisert, gang etter gang, på alle nivåer, sa Bartnes, som særlig trakk fram arbeidet med jordbruksmeldinga.

- Vi vant slaget om å få Stortinget til å avvise Statens tilbud, men tapte slaget om å få stortingsflertallet til å gå for kronemessig lik inntektsutvikling, sa Bartnes.

Liten vilje hos regjeringa

Årets jordbruksforhandlinger var et av de store temaene i talen til Lars Petter Bartnes.

- Vi gikk inn i forhandlingene med sikte på å få til en avtale. Men regjeringa viste svært liten vilje til å flytte seg og avstanden i ramme ble for stor. Jordbruket kunne ikke inngå avtale uten oppfylling av inntektsmålet, uten løft for små og mellomstore bruk, med betydelige tap for store produsentgrupper og som tar svin ut av målprissystemet.

Jordbruksavtalen for 2018 skulle egentlig vedtas kommende fredag, men Venstre og regjeringspartiene vil nå sendes jordbruket og staten tilbake til forhandlingsbordet.

Mat må få betydning for valget

- Det blir svært vanskelige å få til en god løsning med ei ramme som øker inntektsforskjellen til andre grupper. I praksis tvinges vi til å fordele ei økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive under på, sa Lars Petter Bartnes, om bad organisasjonen om å gjøre seg klar til valgkamp.

- Det er omtrent 90 dager til Stortingsvalget. Resultatet er helt åpent, både når det gjelder flertall i Stortinget og regjering. Målsettinga for arbeidet fram mot 11. september er at landbrukspolitikken skal ha betydning for hvordan folk stemmer, sa lederen i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere