- Vi støtter streiken

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter fagbevegelsen når de i dag streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven.


Norges Bondelag støtter fagbevegelsen når de i dag streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven.

Mellom klokken 14 og 16 i dag går  LO, Unio og YS til politisk streik, i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt åpning for mer søndagsarbeid.

- Vi har grunnleggende tro på den norske samfunnsmodellen. Forhandlingsretten som er nedfelt i den norske samfunnsmodellen ivaretar mine rettigheter som enkeltperson på en god måte. Dette gjelder enten jeg er arbeidstaker, sjølstendig næringsdrivende bonde, eller i andre bransjer, sier leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

- Større usikkerhet for arbeidstakerne

Regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven vil svekke trepartssamarbeidet i arbeidslivet, et samarbeid som har bidratt til et velfungerende arbeidsmarked. Forslaget slik det foreligger, vil medføre større usikkerhet for arbeidstakerne.

- Når regjeringa kommer med forslag etter forslag som svekker organisasjonenes mulighet til å ivareta medlemmenes interesser, er det et angrep på den norske modellen, og det innebærer en maktforskyving vi ikke ønsker, sier Bartnes.

- Forpliktende samarbeid mellom stat, organisasjoner og næringsliv har gitt en balansert samfunnsutvikling og stabile rammevilkår for næringsliv. Det har gitt mulighet for en velferdsøkning og et samfunn basert på likeverd og muligheter for alle. Det vil vi å kjempe for å beholde.

1.nestleder Kristin Ianssen, Einar Frogner og Harald Velsand i Bondelaget var blant de som møtte opp for å støtte fagbevegelsen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere