Vi støtter bønder i Malawi

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

På årsmøte i Norges Bondelag ble det samlet inn over 10.000 kroner i løpet av 5 minutter. Det er enkelt å bli med og støtte Malawiprosjektet – Bønder støtter bønder. Gi en gave du også.

Kathy fra Malawi

Bruk mobilen for å støtte:

Send Bondestøtte 200 eller Bondestøtte 100 til 2468 for å gi kr 200 eller kr 100 som engangsbeløp.

Eller:

Send Bondestøtte fast til 2468 for å gi kr 100 per måned (kan avsluttes når du selv ønsker).

Lag gjerne en innsamlingsaktivitet. På årsmøtet ble deltakerne bedt om å bruke mobilen og sende en av meldingene ovenfor til 2468. Dette resulterte altså i over 10.000 kroner på 5 minutter. Et annet tips er å utfordre, f.eks. til å sykle Trondheim – Oslo. Den som ikke vil sykle sender støtte til Malawi.

Deltakerne på årsmøtet fikk også denne hilsnen fra Kathy i Malawi, der hun forteller hva vår støtte betyr.

Malawiprosjektet gir støtte til Utviklingsfondets landbruksprosjekt i Malawi, et av verdens fattigste land. Prosjektet har fokus på lokal matproduksjon og bedre livsvilkår for bondefamilien.

Prosjektaktiviteter:

  • Opplæring av modellbønder
  • Spare- og lånegrupper
  • Lokale frøbanker
  • Øke antall husdyr
  • Kooperativer for bedre markedsadgang
  • Ungdomsarbeid

Les mer om Malawiprosjektet

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere