- Vi skal vere fanatiske på jordvern

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Venstre-leiar Trine Skei Grande gjesta leiarkonferansen i Norges Bondelag, og lovte å verne om produksjonsareala.

Venstre-leiar Trine Skei Grande besøkte leiarkonferansen til Norges Bondelag torsdag. Her flankert av leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge.

- Vi må ta vare på all jord vi kan ta vare på. Det viktigaste er at jorda blir verna og jorda blir drive, sa Venstre-leiar Trine Skei Grande til leiarkonferansen i Norges Bondelag torsdag morgon. Her deltar fylkesleiarar, organisasjonssjefar og medlemmar av representantskapet til Norges Bondelag.

Trine Skei Grande var invitert for å snakke om landbruket i det grøne skiftet, og snakka varmt om Venstre sine visjonar for norsk landbruk. Jord var eit sentralt tema i innleiinga til Grande.

Jordvern og driveplikt viktigast

-  Både når det gjeld matproduksjon og energiproduksjon kjem areal til å bli nøkkelen for å klare dei store utfordringane vi står overfor, sa Trine Skei Grande, og trekte fram dei to viktigaste landbrukspolitiske sakene for Venstre.

- Jordvern og driveplikt er dei to viktigaste sakene for Venstre innafor landbrukspolitikken. Vi er fanatiske når det gjeld jordvern. Det einaste vi vil tillate er omdisponering av matjord til jernbaneutbygging, sa Grande.

Ho inviterte Norges Bondelag til samarbeid for å sikre jorda og jordbruket sin plass i det grøne skiftet, den økonomiske omdreiinga som er venta etter at oljealderen er tilbakelagt.

- Ikkje sel jorda til bustadfelt

- Jorda blir meir verdt. Ikkje sel ho til bustadfelt, ho kjem til å bli mykje meir verd som noko anna. De kjem til å bli ei kjempeviktig næring i det grøne skiftet, sa Grande.

Venstre-leiaren fekk mange spørsmål frå deltakarne på leiarkonferansen, om Venstre sin politikk på ulike område innafor landbruket. Artikkel 19-forhandlingane, marknadsordningar, jordvernstrategi, rovdyrforliket, konsesjonsloven, kornøkonomi, små og store einingar og grøntsektoren var noko av det Grande fekk spørsmål om frå salen. 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere