- Vi skal vere fanatiske på jordvern

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Venstre-leiar Trine Skei Grande gjesta leiarkonferansen i Norges Bondelag, og lovte å verne om produksjonsareala.

Venstre-leiar Trine Skei Grande besøkte leiarkonferansen til Norges Bondelag torsdag. Her flankert av leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge.

- Vi må ta vare på all jord vi kan ta vare på. Det viktigaste er at jorda blir verna og jorda blir drive, sa Venstre-leiar Trine Skei Grande til leiarkonferansen i Norges Bondelag torsdag morgon. Her deltar fylkesleiarar, organisasjonssjefar og medlemmar av representantskapet til Norges Bondelag.

Trine Skei Grande var invitert for å snakke om landbruket i det grøne skiftet, og snakka varmt om Venstre sine visjonar for norsk landbruk. Jord var eit sentralt tema i innleiinga til Grande.

Jordvern og driveplikt viktigast

-  Både når det gjeld matproduksjon og energiproduksjon kjem areal til å bli nøkkelen for å klare dei store utfordringane vi står overfor, sa Trine Skei Grande, og trekte fram dei to viktigaste landbrukspolitiske sakene for Venstre.

- Jordvern og driveplikt er dei to viktigaste sakene for Venstre innafor landbrukspolitikken. Vi er fanatiske når det gjeld jordvern. Det einaste vi vil tillate er omdisponering av matjord til jernbaneutbygging, sa Grande.

Ho inviterte Norges Bondelag til samarbeid for å sikre jorda og jordbruket sin plass i det grøne skiftet, den økonomiske omdreiinga som er venta etter at oljealderen er tilbakelagt.

- Ikkje sel jorda til bustadfelt

- Jorda blir meir verdt. Ikkje sel ho til bustadfelt, ho kjem til å bli mykje meir verd som noko anna. De kjem til å bli ei kjempeviktig næring i det grøne skiftet, sa Grande.

Venstre-leiaren fekk mange spørsmål frå deltakarne på leiarkonferansen, om Venstre sin politikk på ulike område innafor landbruket. Artikkel 19-forhandlingane, marknadsordningar, jordvernstrategi, rovdyrforliket, konsesjonsloven, kornøkonomi, små og store einingar og grøntsektoren var noko av det Grande fekk spørsmål om frå salen. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere