- Vi skal levere på både mengde og kvalitet

Publisert 26.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke åpnet i dag Representantskapsmøtet i Norges Bondelag.

I dag, 26. mars, starter Representantskapsmøtet i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, innledet møtet med å snakke om årets jordbruksforhandlinger.

- Viktig å stå samlet

- Vi skal prioritere den aktive bonden og levere både på mengde og kvalitet. Vi er i en ny situasjon, med en regjering som vil ha store endringer. Mange sier at dette blir krevende. Men alle jordbruksforhandlinger har vært krevende, sier Bjørke.

Han understreket at det å ha en debatt og stå samlet rundt et standpunkt er enda viktigere nå enn tidligere, nå som regjeringen ønsker å legge om kursen kraftig for norsk matproduksjon.

Marked, eiendom og kvoter

- Regjeringen ønsker å se på markedsreguleringene. Disse sikrer en jevn inntekt for bonden og matforsyning til forbrukeren. Det er bedre at regjeringen gjennomgår dette nøye i et utvalg fremfor å ta forhastede avgjørelser.

- Regjeringen har også hatt det travelt med å prøve å endre eiendomsreguleringene. Det er svært viktig for oss at regjeringen ser eiendomslovene under ett og tar med hvilken betydning det har for selvforsyningen i Norge.

Landbruksministeren har varslet at hun vil gå gjennom alle sider av kvoteordningen for melk.

- Kvoteordningene for melk sørger for matproduksjon over hele landet. Det er viktig å få frem at en variert bruksstruktur er avgjørende for å utnytte våre grasressurser, sier Bjørke.

Klimaspørsmålet blir stadig viktigere

Dette har også sammenheng med miljø og klima.

- Klima- og miljøvennlig landbruk kommer mer og mer på dagsorden i fremtiden. Vi må se på hvordan vi kan utvikle landbruket i den retningen. Klimasmart landbruk er løsningen på flere av klimautfordringene. Da må vi utvikle et landbruk som klarer å utnytte lokale ressurser i størst mulig grad, sier han.

Representantskapsmøtet varer i to dager, ut dagen 27. mars.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere