- Vi skal levere på både mengde og kvalitet

Publisert 26.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke åpnet i dag Representantskapsmøtet i Norges Bondelag.

I dag, 26. mars, starter Representantskapsmøtet i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, innledet møtet med å snakke om årets jordbruksforhandlinger.

- Viktig å stå samlet

- Vi skal prioritere den aktive bonden og levere både på mengde og kvalitet. Vi er i en ny situasjon, med en regjering som vil ha store endringer. Mange sier at dette blir krevende. Men alle jordbruksforhandlinger har vært krevende, sier Bjørke.

Han understreket at det å ha en debatt og stå samlet rundt et standpunkt er enda viktigere nå enn tidligere, nå som regjeringen ønsker å legge om kursen kraftig for norsk matproduksjon.

Marked, eiendom og kvoter

- Regjeringen ønsker å se på markedsreguleringene. Disse sikrer en jevn inntekt for bonden og matforsyning til forbrukeren. Det er bedre at regjeringen gjennomgår dette nøye i et utvalg fremfor å ta forhastede avgjørelser.

- Regjeringen har også hatt det travelt med å prøve å endre eiendomsreguleringene. Det er svært viktig for oss at regjeringen ser eiendomslovene under ett og tar med hvilken betydning det har for selvforsyningen i Norge.

Landbruksministeren har varslet at hun vil gå gjennom alle sider av kvoteordningen for melk.

- Kvoteordningene for melk sørger for matproduksjon over hele landet. Det er viktig å få frem at en variert bruksstruktur er avgjørende for å utnytte våre grasressurser, sier Bjørke.

Klimaspørsmålet blir stadig viktigere

Dette har også sammenheng med miljø og klima.

- Klima- og miljøvennlig landbruk kommer mer og mer på dagsorden i fremtiden. Vi må se på hvordan vi kan utvikle landbruket i den retningen. Klimasmart landbruk er løsningen på flere av klimautfordringene. Da må vi utvikle et landbruk som klarer å utnytte lokale ressurser i størst mulig grad, sier han.

Representantskapsmøtet varer i to dager, ut dagen 27. mars.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere