- Vi skal levere på både mengde og kvalitet

Publisert 26.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke åpnet i dag Representantskapsmøtet i Norges Bondelag.

I dag, 26. mars, starter Representantskapsmøtet i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, innledet møtet med å snakke om årets jordbruksforhandlinger.

- Viktig å stå samlet

- Vi skal prioritere den aktive bonden og levere både på mengde og kvalitet. Vi er i en ny situasjon, med en regjering som vil ha store endringer. Mange sier at dette blir krevende. Men alle jordbruksforhandlinger har vært krevende, sier Bjørke.

Han understreket at det å ha en debatt og stå samlet rundt et standpunkt er enda viktigere nå enn tidligere, nå som regjeringen ønsker å legge om kursen kraftig for norsk matproduksjon.

Marked, eiendom og kvoter

- Regjeringen ønsker å se på markedsreguleringene. Disse sikrer en jevn inntekt for bonden og matforsyning til forbrukeren. Det er bedre at regjeringen gjennomgår dette nøye i et utvalg fremfor å ta forhastede avgjørelser.

- Regjeringen har også hatt det travelt med å prøve å endre eiendomsreguleringene. Det er svært viktig for oss at regjeringen ser eiendomslovene under ett og tar med hvilken betydning det har for selvforsyningen i Norge.

Landbruksministeren har varslet at hun vil gå gjennom alle sider av kvoteordningen for melk.

- Kvoteordningene for melk sørger for matproduksjon over hele landet. Det er viktig å få frem at en variert bruksstruktur er avgjørende for å utnytte våre grasressurser, sier Bjørke.

Klimaspørsmålet blir stadig viktigere

Dette har også sammenheng med miljø og klima.

- Klima- og miljøvennlig landbruk kommer mer og mer på dagsorden i fremtiden. Vi må se på hvordan vi kan utvikle landbruket i den retningen. Klimasmart landbruk er løsningen på flere av klimautfordringene. Da må vi utvikle et landbruk som klarer å utnytte lokale ressurser i størst mulig grad, sier han.

Representantskapsmøtet varer i to dager, ut dagen 27. mars.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere