- Vi ringer alle bønder som ikke medlem

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 28 nye bondelagsmedlemmer.

I hele november står verving sentralt i Bondelaget, og en av dem som har satt inn et ekstra støt for verving, er Aust Agder Bondelag. Det har blitt noen timer i telefonen i det siste, når fylkeslederen og verveutvalget har vervet 27 nye medlemmer.

- Jeg satt meg som mål å få opp medlemstallet da jeg ble leder i fylkeslaget i vår. Vi fant ut at mange bønder ikke er medlem, så nå har vi gått gjennom listene over hvem som får produksjonstilskudd og verveutvalget ringer hver og en, sier Knut Erik Ulltveit.

- Overfor bønder som ikke er medlem, argumenterer jeg med at Bondelaget forhandler fram vilkår som er grunnleggende for at vi kan driver som bønder. Det legges ned mye jobb for å få til dette, hver eneste vår, det har jeg skjønt etter at jeg ble fylkesleder, sier Knut Erik.

Aust-Agder har som mål å nå 1000 medlemmer i år, og det ligger de an til å nå med god margin. Per nå har fylket 997 medlemmer, allerede flere enn ved årsskiftet.

Det har blitt mange telefonsamtaler de siste ukene. Fylkeslederen forteller at noen blir medlem etter en prat, andre ikke. Noen er allerede organisert gjennom Bonde- og Småbrukarlaget. – Jeg har klart å vippe noen fra å si klart nei til få bli medlem, det er moro. Jeg sitter med Ipaden og regner du medlemskontingent mens vi prater, og forteller hva de får igjen for medlemskapet, sier Knut Erik.

Stadig flere vil bli bondelagsmedlem

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå har vi som mål å bli tusen flere.

I november utfordres hele organisasjonen til å verve nye medlemmer, og det vanker premier til de lagene som verver flest. Det beste lokallaget får besøk av bondelagsleder Lars Petter Bartnes, og det beste fylkeslaget får et bedre måltid servert av Bondelagskokk Nils Henning Nesje. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere