- Vi ringer alle bønder som ikke medlem

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 28 nye bondelagsmedlemmer.

I hele november står verving sentralt i Bondelaget, og en av dem som har satt inn et ekstra støt for verving, er Aust Agder Bondelag. Det har blitt noen timer i telefonen i det siste, når fylkeslederen og verveutvalget har vervet 27 nye medlemmer.

- Jeg satt meg som mål å få opp medlemstallet da jeg ble leder i fylkeslaget i vår. Vi fant ut at mange bønder ikke er medlem, så nå har vi gått gjennom listene over hvem som får produksjonstilskudd og verveutvalget ringer hver og en, sier Knut Erik Ulltveit.

- Overfor bønder som ikke er medlem, argumenterer jeg med at Bondelaget forhandler fram vilkår som er grunnleggende for at vi kan driver som bønder. Det legges ned mye jobb for å få til dette, hver eneste vår, det har jeg skjønt etter at jeg ble fylkesleder, sier Knut Erik.

Aust-Agder har som mål å nå 1000 medlemmer i år, og det ligger de an til å nå med god margin. Per nå har fylket 997 medlemmer, allerede flere enn ved årsskiftet.

Det har blitt mange telefonsamtaler de siste ukene. Fylkeslederen forteller at noen blir medlem etter en prat, andre ikke. Noen er allerede organisert gjennom Bonde- og Småbrukarlaget. – Jeg har klart å vippe noen fra å si klart nei til få bli medlem, det er moro. Jeg sitter med Ipaden og regner du medlemskontingent mens vi prater, og forteller hva de får igjen for medlemskapet, sier Knut Erik.

Stadig flere vil bli bondelagsmedlem

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå har vi som mål å bli tusen flere.

I november utfordres hele organisasjonen til å verve nye medlemmer, og det vanker premier til de lagene som verver flest. Det beste lokallaget får besøk av bondelagsleder Lars Petter Bartnes, og det beste fylkeslaget får et bedre måltid servert av Bondelagskokk Nils Henning Nesje. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere