- Vi ringer alle bønder som ikke medlem

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 28 nye bondelagsmedlemmer.

I hele november står verving sentralt i Bondelaget, og en av dem som har satt inn et ekstra støt for verving, er Aust Agder Bondelag. Det har blitt noen timer i telefonen i det siste, når fylkeslederen og verveutvalget har vervet 27 nye medlemmer.

- Jeg satt meg som mål å få opp medlemstallet da jeg ble leder i fylkeslaget i vår. Vi fant ut at mange bønder ikke er medlem, så nå har vi gått gjennom listene over hvem som får produksjonstilskudd og verveutvalget ringer hver og en, sier Knut Erik Ulltveit.

- Overfor bønder som ikke er medlem, argumenterer jeg med at Bondelaget forhandler fram vilkår som er grunnleggende for at vi kan driver som bønder. Det legges ned mye jobb for å få til dette, hver eneste vår, det har jeg skjønt etter at jeg ble fylkesleder, sier Knut Erik.

Aust-Agder har som mål å nå 1000 medlemmer i år, og det ligger de an til å nå med god margin. Per nå har fylket 997 medlemmer, allerede flere enn ved årsskiftet.

Det har blitt mange telefonsamtaler de siste ukene. Fylkeslederen forteller at noen blir medlem etter en prat, andre ikke. Noen er allerede organisert gjennom Bonde- og Småbrukarlaget. – Jeg har klart å vippe noen fra å si klart nei til få bli medlem, det er moro. Jeg sitter med Ipaden og regner du medlemskontingent mens vi prater, og forteller hva de får igjen for medlemskapet, sier Knut Erik.

Stadig flere vil bli bondelagsmedlem

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå har vi som mål å bli tusen flere.

I november utfordres hele organisasjonen til å verve nye medlemmer, og det vanker premier til de lagene som verver flest. Det beste lokallaget får besøk av bondelagsleder Lars Petter Bartnes, og det beste fylkeslaget får et bedre måltid servert av Bondelagskokk Nils Henning Nesje. 

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere