Vi ønsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

IKEA, ledende kommunalpolitikere i Vestby og andre interessegrupper vil ofre 135 dekar av matjorda til varehus og biler.

- Situasjonen i Vestby er bare et eksempel på hva som er i ferd med å skje i Norge og går på tvers av landets behov for økt matproduksjon og vern av matjord. Slike saker får vi flere av dersom vi ikke setter en stopper for dette nå, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Jordvernet står for svakt

- Bevaring av dyrka mark er utrolig viktig av hensyn til matproduksjonen. Jordvernet står altfor svakt i dag. Derfor har vi foreslått en egen lov som forbyr nedbygging av dyrka mark, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Prima dyrkingsjord

Som mye av jordbruksarealet i Vestby, består Delijordet av et tykt lag marint avsatt leirjord med et 25-30 cm matjordlag på toppen. Dette er prima dyrkingsjord for korn. Hvert år i all framtid kan dette jordet produsere korn til å forsyne 2.800 personer med brød. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Påstander uten rot i virkeligheten

Norges Bondelag og Naturvernforbundet mener at påstander som har kommet både fra ordføreren i Vestby og fra «Underskriftskampanjen for å få IKEA til Vestby» om at jorda ikke egner seg til matproduksjon ikke har rot i virkeligheten.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Se innslag om saken på NRK

 

Bondelagets temaside jordvern

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere