Vi ønsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

IKEA, ledende kommunalpolitikere i Vestby og andre interessegrupper vil ofre 135 dekar av matjorda til varehus og biler.

- Situasjonen i Vestby er bare et eksempel på hva som er i ferd med å skje i Norge og går på tvers av landets behov for økt matproduksjon og vern av matjord. Slike saker får vi flere av dersom vi ikke setter en stopper for dette nå, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Jordvernet står for svakt

- Bevaring av dyrka mark er utrolig viktig av hensyn til matproduksjonen. Jordvernet står altfor svakt i dag. Derfor har vi foreslått en egen lov som forbyr nedbygging av dyrka mark, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Prima dyrkingsjord

Som mye av jordbruksarealet i Vestby, består Delijordet av et tykt lag marint avsatt leirjord med et 25-30 cm matjordlag på toppen. Dette er prima dyrkingsjord for korn. Hvert år i all framtid kan dette jordet produsere korn til å forsyne 2.800 personer med brød. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Påstander uten rot i virkeligheten

Norges Bondelag og Naturvernforbundet mener at påstander som har kommet både fra ordføreren i Vestby og fra «Underskriftskampanjen for å få IKEA til Vestby» om at jorda ikke egner seg til matproduksjon ikke har rot i virkeligheten.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Se innslag om saken på NRK

 

Bondelagets temaside jordvern

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere