Næringskomiteen på Stortinget arrangerte i dag høring om de delene av regjeringens forslag til statsbudsjett som handler om mat og landbruk. Norges Bondelag var en aktørene som var invitert. 

- Vi har nettopp lagt bak oss århundrets tørkekrise i det norske landbruket, og mens jeg sitter her må mange bønder rundt om i landet håndtere konsevkensene av flom. Dette understreker behovert for å være forberedt på et mer uberegnelig klima, sa 2. nestleder Frøydis Haugen som framførte Bondelagets syn i høringa. 

Må øke klimakompetansen 

- Det må arbeides målrettet for å øke kompetanse på hvordan klimagassutslipp fra husdyrholdet kan reduseres. Å kutte produksjonen er neppe bærekraftig. Vi ber om at næringskomiteen jobber for en mer offensiv inngang på hvordan kutte i våre utslipp. Vi ber om at det settes av midler til forskning for å redusere utslippene fra husdyrsektoren. Konkret mener vi at det bør settes av 20 millioner kroner i 2019 til dette formålet, sa Haugen. 

Beredskapen må styrkes

I lys av de problemene som klimaet har bydd på for landbruket i år understreket Haugen behovhet for å styrke beredskapen. Konkret ba Bondelaget komiteen om å sette av midler til etablering av et beredskapslager for fôrkorn og at det etableres en klimafondsordning med skatteinsentiv for landbruket. Tørken økte også behovet for import av grovfôr fra utlandet. Med dette kan det også ha kommet inn dyresykdommer som man vanligvis ikke finner i norsk landbruk.

- Det er derfor behov for å øke midlene til Mattilsynet slik at smittespredning av plante- og dyresykdommer kan forebygges, sa Haugen. 

Frøydis Haugen

For defensivt med tinglysing av matjord

Sammen med statsbdusjettet la regjeringen også fram en oppdatering av gjeldende jordvernstrategi. Et av forslagene var å utrede om opsjonsavtaler for kjøp av matjord skal tinglyses

- Vi mener det er et defensivt grep å gå veien om tinglysing av opsjonsavtaler. Et mer virkningsfult grep vil være å innføre konsesjonsplikt på disse avtalene. Skal vi sikre fremtidige generasjoner mat, må vi ta vare på jorda vår, sa Bondelagets 2. nestleder.