Vi må beskytte husdyrene våre

Publisert 24.02.2014
  • Tips en venn om denne siden

Svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå vil norske beitedyr i prioriterte områder bli truet av omstreifende ungulv.

Som følge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå har ulvebestanden i Norge og Sverige økt til mellom 400 til 500 ulver.

- Denne vinteren ble ulvejakta også stanset. I løpet av denne våren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige. Hvert år har vi sett dem dukke opp i prioriterte beiteområder i Norge og påføre våre husdyr store skader, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Finn Erlend Ødegaard.

Venter til skaden har skjedd
Erstatningsoppgjøret for sau drept av ulv på utmarksbeite viser en klar økning de tre siste årene fra 1472 sau erstattet i 2011 til 3443 sau erstattet i 2013.

Norges Bondelag viser til at det eksempelvis i 2012 ble påvist ulv i Valle kommune i Agder, som er et prioritert beiteområde. Miljøverndirektoratet avslo søknad om felling med begrunnelse i at ulvene ikke utgjør et skadepotensial.

- Resultatet ble 900 drepte sau, 2 millioner i erstatninger som gjorde at kommunale fellingslag brukte 250.000 på å finne rovdyrene, uten resultat. Det er uforståelig at rovviltmyndighetene sier nei til uttak av ulv før beitesesongen, men gir jaktlisenser i etterkant, etter at ulvene har drept sauer hele sommeren, sier Ødegaard.
Høyre enige før valget
Den 13. juni 2013 sendte Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag følgende spørsmål til de parlamentariske lederne på Stortinget:

- Er det i samsvar med deres forståelse av rovviltforliket pkt. 2.2.19, når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder, før skade oppstår?”

Fra Høyre mottok vi 03.07 2013 følgende svar med underskrift av Erna Solberg:

«Vårt svar på dette spørsmålet er klart: Det er ikke i samsvar med vår forståelse av rovviltforliket når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder før skade oppstår.»

Rovdyrforliket må følges opp
Norges Bondelag viser til at uttak av rovdyr før beitesesongen starter gir gode resultater og reduserer tap av beitedyr betraktelig. Direktoratet gav sommeren 2013 jaktlisens på 18 bjørner og 145 jerv. Spesielt Jerv ligger betydelig over bestandsmålet i Norge. Av disse er det felt kun 2 bjørner og 37 jerv-

- Vi håper at Klima- og miljøvernministeren viser gjennom handlinger at den nye regjeringe følger opp rovdyrforliket. Frem til nå har vi ikke sett noen endringer i rovdyrpolitikken i forhold til den forrige regjeringen, sier Ødegard.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norges Bonde- og Småbrukarlag sender med dette et felles brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Brevet kan du lese her.

Kontaktperson
Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver
Mobilnr: 92858495
E-post: finn.erlend.odegard@bondelaget.no

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere