- Vi har et marked å fylle

Publisert 19.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norske produsenter av frukt og grønt ønsker å produsere mer for å ta markedsandeler, men det fins utfordringer.

Grøntutvalget hadde et møte i forrige uke, hvor de jobbet med en felles uttalelse til jordbruksforhandlingene.

- Vi har fått mange innspill fra norske grøntprodusenter og gått grundig gjennom disse. Nordmenn er glade i norsk frukt og grønnsaker og det er viktig at bøndene får bedre økonomi for å kunne øke sin produksjon, sier Per Harald Agerup, sekretær i Grøntutvalget.

Foto: Odd Mehus

Nordmenn ønsker norsk frukt og grønt
Han peker på at Stortinget har ytret ønske om å øke både produksjon og forbruk av frukt og grønt i Norge, ikke minst av helsemessige årsaker.

- Markedet er der, noe vi ønsker å fylle. Vi ønsker å produsere enda mer norsk frukt og grønt av høy kvalitet. Vi er opptatt av at varene finner vei frem til forbrukeren. Vi jobber også mot matvarekjedene for å gjøre norsk frukt og grønnsaker mer synlige i butikkene, sier Agerup.

Fra venstre: Per Harald Agerup, Kristin Bue Jahn, Kari Sigrun Lysne, Thor Johannes Rogneby, Synne Vahl Rogn, Berit Ullestad, Thorleif Muller, Ståle Runestad. Foto: Ragna Kronstad

Avhengige av markedet
Grøntutvalget har nå sendt sine innspill til representskapet i Norges Bondelag med en uttalelse mot jordbruksforhandlingene. Grøntnæringa henter over 90 prosent av sine inntekter fra markedet og derfor er tollvernet og målprisene spesielt viktig for næringa.

- Vi er utsatt for sterk konkurranse fra Europa og resten av verden, og mottar lite statlige overføringer. Derfor er det først og fremst viktig at dagens tollnivåer opprettholdes, sier Agerup.

Se også: Jordbruksforhandlingene 2014

Ustabile inntekter
Utvalget har gått igjennom tilskuddsordningene på sektoren og har spesiell fokus på ordninger som stimulerer til økt produksjon. I tillegg ønsker utvalget en fondsordning som jevner ut inntektene fra år til år.

- Avlingene kan variere mye fra år til år, og dermed også bondens inntekter. Vi ønsker en mer stabil inntektssituasjon for bonden, sier Agerup.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere