- Vi har et marked å fylle

Publisert 19.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norske produsenter av frukt og grønt ønsker å produsere mer for å ta markedsandeler, men det fins utfordringer.

Grøntutvalget hadde et møte i forrige uke, hvor de jobbet med en felles uttalelse til jordbruksforhandlingene.

- Vi har fått mange innspill fra norske grøntprodusenter og gått grundig gjennom disse. Nordmenn er glade i norsk frukt og grønnsaker og det er viktig at bøndene får bedre økonomi for å kunne øke sin produksjon, sier Per Harald Agerup, sekretær i Grøntutvalget.

Foto: Odd Mehus

Nordmenn ønsker norsk frukt og grønt
Han peker på at Stortinget har ytret ønske om å øke både produksjon og forbruk av frukt og grønt i Norge, ikke minst av helsemessige årsaker.

- Markedet er der, noe vi ønsker å fylle. Vi ønsker å produsere enda mer norsk frukt og grønt av høy kvalitet. Vi er opptatt av at varene finner vei frem til forbrukeren. Vi jobber også mot matvarekjedene for å gjøre norsk frukt og grønnsaker mer synlige i butikkene, sier Agerup.

Fra venstre: Per Harald Agerup, Kristin Bue Jahn, Kari Sigrun Lysne, Thor Johannes Rogneby, Synne Vahl Rogn, Berit Ullestad, Thorleif Muller, Ståle Runestad. Foto: Ragna Kronstad

Avhengige av markedet
Grøntutvalget har nå sendt sine innspill til representskapet i Norges Bondelag med en uttalelse mot jordbruksforhandlingene. Grøntnæringa henter over 90 prosent av sine inntekter fra markedet og derfor er tollvernet og målprisene spesielt viktig for næringa.

- Vi er utsatt for sterk konkurranse fra Europa og resten av verden, og mottar lite statlige overføringer. Derfor er det først og fremst viktig at dagens tollnivåer opprettholdes, sier Agerup.

Se også: Jordbruksforhandlingene 2014

Ustabile inntekter
Utvalget har gått igjennom tilskuddsordningene på sektoren og har spesiell fokus på ordninger som stimulerer til økt produksjon. I tillegg ønsker utvalget en fondsordning som jevner ut inntektene fra år til år.

- Avlingene kan variere mye fra år til år, og dermed også bondens inntekter. Vi ønsker en mer stabil inntektssituasjon for bonden, sier Agerup.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere