- Vi har et marked å fylle

Publisert 19.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norske produsenter av frukt og grønt ønsker å produsere mer for å ta markedsandeler, men det fins utfordringer.

Grøntutvalget hadde et møte i forrige uke, hvor de jobbet med en felles uttalelse til jordbruksforhandlingene.

- Vi har fått mange innspill fra norske grøntprodusenter og gått grundig gjennom disse. Nordmenn er glade i norsk frukt og grønnsaker og det er viktig at bøndene får bedre økonomi for å kunne øke sin produksjon, sier Per Harald Agerup, sekretær i Grøntutvalget.

Foto: Odd Mehus

Nordmenn ønsker norsk frukt og grønt
Han peker på at Stortinget har ytret ønske om å øke både produksjon og forbruk av frukt og grønt i Norge, ikke minst av helsemessige årsaker.

- Markedet er der, noe vi ønsker å fylle. Vi ønsker å produsere enda mer norsk frukt og grønt av høy kvalitet. Vi er opptatt av at varene finner vei frem til forbrukeren. Vi jobber også mot matvarekjedene for å gjøre norsk frukt og grønnsaker mer synlige i butikkene, sier Agerup.

Fra venstre: Per Harald Agerup, Kristin Bue Jahn, Kari Sigrun Lysne, Thor Johannes Rogneby, Synne Vahl Rogn, Berit Ullestad, Thorleif Muller, Ståle Runestad. Foto: Ragna Kronstad

Avhengige av markedet
Grøntutvalget har nå sendt sine innspill til representskapet i Norges Bondelag med en uttalelse mot jordbruksforhandlingene. Grøntnæringa henter over 90 prosent av sine inntekter fra markedet og derfor er tollvernet og målprisene spesielt viktig for næringa.

- Vi er utsatt for sterk konkurranse fra Europa og resten av verden, og mottar lite statlige overføringer. Derfor er det først og fremst viktig at dagens tollnivåer opprettholdes, sier Agerup.

Se også: Jordbruksforhandlingene 2014

Ustabile inntekter
Utvalget har gått igjennom tilskuddsordningene på sektoren og har spesiell fokus på ordninger som stimulerer til økt produksjon. I tillegg ønsker utvalget en fondsordning som jevner ut inntektene fra år til år.

- Avlingene kan variere mye fra år til år, og dermed også bondens inntekter. Vi ønsker en mer stabil inntektssituasjon for bonden, sier Agerup.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere