- Vi frykter intet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet overbevist at om at styrking av importvernet var et riktig grep.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen frykter ikke reaksjoner fra EU på den norske styrkingen av importvernet. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen og Høyre-leder Erna Solberg talte onsdag til representantskapet i Norges Bondelag. Ikke overraskende fikk to av de mektigste damene i norsk politikk flere spørsmål om fremtiden til det norske importvernet.

Fra nyttår endret den rødgrønne regjeringen tollvernet, og erstattet kronetoll med prosenttoll for produkter av lam og storfe samt flere harde oster. Dette er noe bøndene har kjempet hardt for i lang tid.

Storparten av den norske importen av landbruksvarer kommer fra EU, og i flere medier har det blitt rapportert om sterke reaksjoner på vedtaket fra EU-systemet.

Viktig og riktig

Pedersen fastholder at dersom partiet får fortsette å regjere vil de fortsette å benytte seg av det handlingsrommet som WTO-avtalen gir på dette området.

- Vi mener overgangen fra krone- til prosenttoll var en viktig og riktig grep. Vi vet at det ikke løser alle problemer, men det gir grunnlag for å oppnå pris og avsetning på norske landbruksprodukter.

- Vi forsvarer våre interesser på fisk og sjømat, og vi kan forsvare våre interesser i landbruket. Det er vi ikke det eneste landet i verden som gjør.

- Vi frykter intet.

Ikke mot importvern

Norges Bondelag reagerte kraftig da det ble kjent at Høyres utenrikspolitiske talskvinne hadde lovet en reversering av regjeringens importvernvedtak i et møte i Brüssel for noen uker tilbake. Fra talerstolen på Gardermoen hadde Høyre-lederen et annet budskap.

- Det der er en myte som vi må sloss mot. Vi ønsker ikke å svekke importvernet. Likevel kan vi ikke stole på at importvernet skal redde norsk landbruk i fremtiden. Vi må bli mer konkuransedyktige, sa Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere