- Vi frykter intet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet overbevist at om at styrking av importvernet var et riktig grep.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen frykter ikke reaksjoner fra EU på den norske styrkingen av importvernet. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen og Høyre-leder Erna Solberg talte onsdag til representantskapet i Norges Bondelag. Ikke overraskende fikk to av de mektigste damene i norsk politikk flere spørsmål om fremtiden til det norske importvernet.

Fra nyttår endret den rødgrønne regjeringen tollvernet, og erstattet kronetoll med prosenttoll for produkter av lam og storfe samt flere harde oster. Dette er noe bøndene har kjempet hardt for i lang tid.

Storparten av den norske importen av landbruksvarer kommer fra EU, og i flere medier har det blitt rapportert om sterke reaksjoner på vedtaket fra EU-systemet.

Viktig og riktig

Pedersen fastholder at dersom partiet får fortsette å regjere vil de fortsette å benytte seg av det handlingsrommet som WTO-avtalen gir på dette området.

- Vi mener overgangen fra krone- til prosenttoll var en viktig og riktig grep. Vi vet at det ikke løser alle problemer, men det gir grunnlag for å oppnå pris og avsetning på norske landbruksprodukter.

- Vi forsvarer våre interesser på fisk og sjømat, og vi kan forsvare våre interesser i landbruket. Det er vi ikke det eneste landet i verden som gjør.

- Vi frykter intet.

Ikke mot importvern

Norges Bondelag reagerte kraftig da det ble kjent at Høyres utenrikspolitiske talskvinne hadde lovet en reversering av regjeringens importvernvedtak i et møte i Brüssel for noen uker tilbake. Fra talerstolen på Gardermoen hadde Høyre-lederen et annet budskap.

- Det der er en myte som vi må sloss mot. Vi ønsker ikke å svekke importvernet. Likevel kan vi ikke stole på at importvernet skal redde norsk landbruk i fremtiden. Vi må bli mer konkuransedyktige, sa Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere