Vi er skuffet og bekymret!

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er både skuffet og bekymret over det tilbudet Staten har lagt fram i dag, sier Vestfoldleder, Hans Edvard Torp.

- Stortinget har nylig vedtatt en ny landbruks- og matmelding som vi mener bebuder et positivt taktskifte for norsk landbruk og matproduksjon. Vi er derfor både skuffet og bekymret over det tilbudet Staten har lagt fram i dag. Skuffet over at de ikke en gang tilbyr lik kronemessig vekst som sammenlignbare grupper og bekymret for hvilke konsekvenser dette får for bøndene og produksjon av norsk mat. Dette tilbudet vil ikke øke matproduksjonen, sier leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp i sin første umiddelbare kommentar. Han samler i kveld styret og lederne i de lokale bondelaga for å drøfte Statens tilbud.

- Vestfold Bondelag ønsket å prioritere økt lønnsomhet i korn- og i storfekjøttproduksjonen i årets jordbruksoppjør. Dette kan jeg ikke se er ivaretatt. Positivt for oss i Vestfold er gjeninnføring av et grøftetilskudd som har vært borte i mange år. Det vil på sikt øke produktiviteten til matjord og er et viktig klima- og miljøtiltak, understreker Torp.

-Jordbruket har i år levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen landbruks- og matmelding på alvor. Vi kan ikke se at tilbudet betyr en kronemessig lik inntektsutvikling på linje med andre grupper, noe lederen av Næringskomiteen, Terje Lien Aasland (AP)gjentatte ganger har uttrykt er å oppfatte som en inntektsgaranti, sier Torp. 

Torp samler styret og lokallaga til møte på kontoret i kveld for å diskutere situasjonen og vil gi sine anbefalinger til forhandlingsutvalget etter møtet om de bør gå i forhandlinger eller ikke.

-En avtaleløsning må etter mitt syn innebære en betydelig forhandlingsgevinst. Uten det blir det umulig å øke produksjonen av mat, sier Torp. -Det er alvorlig at Regjeringa ikke vil satse mer på mat og landbruk. Ikke nødvendigvis av hensyn til oss bønder, men et svekket landbruk på lengre sikt handler om hvem som skal produsere maten framover. Da handler det om å sikre nasjonal matforsyning! Store arealer har de siste åra gått ut av produksjon og kornarealet går ned – denne utviklingen vil forsterke seg, sier Torp.

Kontakt leder Hans Edvard Torp, mobil 93258796, for mer informasjon 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere