Vi er skuffet og bekymret!

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er både skuffet og bekymret over det tilbudet Staten har lagt fram i dag, sier Vestfoldleder, Hans Edvard Torp.

- Stortinget har nylig vedtatt en ny landbruks- og matmelding som vi mener bebuder et positivt taktskifte for norsk landbruk og matproduksjon. Vi er derfor både skuffet og bekymret over det tilbudet Staten har lagt fram i dag. Skuffet over at de ikke en gang tilbyr lik kronemessig vekst som sammenlignbare grupper og bekymret for hvilke konsekvenser dette får for bøndene og produksjon av norsk mat. Dette tilbudet vil ikke øke matproduksjonen, sier leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp i sin første umiddelbare kommentar. Han samler i kveld styret og lederne i de lokale bondelaga for å drøfte Statens tilbud.

- Vestfold Bondelag ønsket å prioritere økt lønnsomhet i korn- og i storfekjøttproduksjonen i årets jordbruksoppjør. Dette kan jeg ikke se er ivaretatt. Positivt for oss i Vestfold er gjeninnføring av et grøftetilskudd som har vært borte i mange år. Det vil på sikt øke produktiviteten til matjord og er et viktig klima- og miljøtiltak, understreker Torp.

-Jordbruket har i år levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at regjeringa ikke selv tar sin egen landbruks- og matmelding på alvor. Vi kan ikke se at tilbudet betyr en kronemessig lik inntektsutvikling på linje med andre grupper, noe lederen av Næringskomiteen, Terje Lien Aasland (AP)gjentatte ganger har uttrykt er å oppfatte som en inntektsgaranti, sier Torp. 

Torp samler styret og lokallaga til møte på kontoret i kveld for å diskutere situasjonen og vil gi sine anbefalinger til forhandlingsutvalget etter møtet om de bør gå i forhandlinger eller ikke.

-En avtaleløsning må etter mitt syn innebære en betydelig forhandlingsgevinst. Uten det blir det umulig å øke produksjonen av mat, sier Torp. -Det er alvorlig at Regjeringa ikke vil satse mer på mat og landbruk. Ikke nødvendigvis av hensyn til oss bønder, men et svekket landbruk på lengre sikt handler om hvem som skal produsere maten framover. Da handler det om å sikre nasjonal matforsyning! Store arealer har de siste åra gått ut av produksjon og kornarealet går ned – denne utviklingen vil forsterke seg, sier Torp.

Kontakt leder Hans Edvard Torp, mobil 93258796, for mer informasjon 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere