Vi er i gang med den grønne revolusjonen, Civita

Publisert 22.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruket er godt i gang med den grønne revolusjonen, og vi har et genuint ønske om å fortsette å redusere klimautslippene i vår sektor. For reduksjon av klimautslipp skjer gjennom hardt arbeid og bærekraftig bruk av jorda, ikke gjennom å betale avlat til staskassen, slik Civita foreslår.

Civita presenterte fredag et forslag om å innføre ei klimaavgift på norsk matproduksjon. ”Husdyrene våre, særlig ku og sau, står for de største utslippene av metan – en gass som har vesentlig større effekt for oppvarming av atmosfæren enn karbondioksid”, skriver prosjektleder Paul Joakim Sandøy i Aftenposten, og ber den norske bonden være med på den grønne revolusjonen og betale for utslippene sine.

Vi er enige med Sandøy i at bøndene er viktige for å lykkes med den grønne revolusjonen, og at maten må produseres mer klimavennlig i framtida.  Men bonden vil aldri kunne få kua til å slutte å fise. Det er vanskelig å forstå hva den liberale tankesmia ønsker å oppnå med å innføre klimaavgifter i landbruket. Dersom målet er å øke inntektene til statskassa, vil forslaget trolig fungere. Om målet er at maten vi spiser skal bli mer klimavennlig, finnes det åpenbart bedre metoder.

Norges Bondelag jobber med klimatiltak vi mener vil ha mye større verdi enn innføring av ei avgift. Vi har vedtatt et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030. Det innebærer blant annet å fase ut diesel som drivstoff og gå over til fornybar energi, å gjøre klimavennlige valg i innkjøp av maskiner og materiell, og å gjøre agronomiske valg som gir bedre miljøgevinst. God drenering, økt beitebruk og  kombinasjonskua som produserer både melk og kjøtt samtidig er noen eksempler på dette. Vi er også i ferd med å starte opp et prosjekt med gratis førsteråd for klimatiltak på gården, for å finne små og store klimatiltak tilpassa de ulike produksjonene. 

Sandøy ser i sin iver ut til å glemme at jordbruk er bruk av jord. Norske bønder produserer ikke unyttige bruksgjenstander, vi produserer mat. Det vil alltid være klimagassutslipp fra matproduksjonen, uansett hvor i verden maten produseres. Sammenligna med andre vestlige land har vi i Norge relativt små gårdsbruk tilpasset det naturgitte grunnlaget og vi produserer mat med en stor andel av norske forressurser.  Dette gjør norsk matproduksjon miljøvennlig og bærekraftig. Dersom vi produserer mindre mat her til lands vil karbonutslippene øke i andre land, og vi må øke importen. Det gir ingen klimagevinst.

Agronomiske tiltak for å redusere klimautslipp fra produksjonen krever store investeringer på hver enkelt gård. I dag er støttesatsen for lav til å utløse ønsket aktivitet.  Dette tyder på at heller ikke avgifter vil kunne utløse den endringa. Sandøy og Civita burde heller bruke klimaengasjementet sitt til å gi regjeringa gode forslag til politiske virkemidler for å oppnå lavere klimautslipp fra jordbruket. Vi vet om ei rekke gode tiltak som fungerer, etter at norske bønder gjennom mange år har tatt klima- og miljøansvar på hvert enkelt gårdsbruk.

Jordbruket er godt i gang med den grønne revolusjonen, og vi har et genuint ønske om å fortsette å redusere klimautslippene i vår sektor. For reduksjon av klimautslipp skjer gjennom hardt arbeid og bærekraftig bruk av jorda, ikke gjennom å betale avlat til staskassen, slik Civita foreslår.

En kortere versjon av dette innlegget er trykket i Aftenposten 22. juli.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere