Vi blir ikke mette av skattelette

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Klikk på bildet for en større nedlastbar versjon.

Med denne skal Norges Bondelag synliggjøre hvor store kutt i landbrukssektoren Høyre foreslår og at det blant annet er mat og matproduksjon som må svi for Høyres store skatteløfter.  

Tidligere denne uken publiserte Norges Bondelag en rapport hvor det er gjort beregninger på hvilke konsekvenser Høyres alternative landbrukspolitikk vil få. Bønder vil få dramatiske kutt i sine inntektsmuligheter.

Les Bondelagets rapport her

- Vi har gjort nøye rede for hvordan vi har tolket Høyres politikk. Om Høyre er uenige i de dramatiske konsekvensene beregningene viser får de gjøre sine egne beregninger og vise frem hvordan de konkret mener deres politikk vil påvirke både bondens økonomi og matproduksjonen generelt i Norge. Vi kan ikke basere landbrukspolitikken på synsing, sier lederen i Norges Bondelag Nils T Bjørke.

Norges Bondelag reagerer ikke kun på at Høyre vil kutte 1, 5 mrd kroner i overføringer til landbruket i sitt alternative statsbudsjett.

- Høyre er opptatt av pris på matvarer når det gjelder tollvern, men ikke når det gjelder økt matmoms. Vi skjønner ikke logikken, sier Nils T Bjørke i en kommentar til Høyres alternative statsbudsjett som ble lagt frem fredag.

I Høyres alternative budsjettforslag kommer det frem at i tillegg kutt på 1, 5 mrd i jordbruket, vil Høyre øke inntekter til staten fra matmomsen med 1130 millioner kroner. Kutt i arveavgiften og formueskatten som gjelder alle skal altså finansieres av mat og matproduksjon.

Leder i Norges Bondelag synes også det er merkelig at organisasjonen Virke som er interesseorganisasjonen for Dagligvarehandelen, og som jamret høyest da Regjeringens omlegging til et fungerende tollvern ble kjent, også er helt tause nå.

- De reagerte da Regjeringen i fjor økte matmomsen fra 14 til 15 prosent, men ikke nå når Høyre foreslår tilsvarende.

Norges Bondelag støtter ikke økt matmoms uansett hvilket parti som foreslår dette.

 – Den rammer store familier og norske bønder. Vi får svekket konkurranseevnen til utlandet og om noen er redd for økt grensehandelen som følge av tollvernet, så hjelper det ikke med økt matmoms, sier Bjørke.

 

 

 

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere