Veterinærvakten i distriktene videreføres

Av Siv Iren Åmodt Moe,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Håvard Zeiner

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

- Dette er en gledelig nyhet. Tilgangen til væterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap og forutsigbarhet og det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo kommunalminister Monica Mæland å gå vekk fra å øremerke midelene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel. Dette ble vedtatt i Stortinget. Saken har fått stor oppmerksomhet og mange kommuner har varslet om at endringen kan gi reduserte veterinærtilbud. Ordførere, Bondelag, veterinærer og andre har jobbet hardt gjennom sommeren for å belyse konsekvensene av vedtaket. 

- Dette er en stor seier. Vi er svært glad for at regjeringa har sett konsekvensene av vedtaket, og velger å beholde dagens ordning som den er. Det vil bety at det fortsatt skal være mulig å få tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, understreker Lars Petter Bartnes. 

Store konsekvenser

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til veterinærbehovet i den enkelte kommune.

- Dersom regjeringa hadde endret veterinærtilskuddet kunne vi risikert at det ble vanskelig, og i enkelte tilfeller umulig, å få tak i veterinær særlig i de mer grisgrendte delene av landet. Dette setter bøndene i en skvis og er svært problematisk for dyrevelferden, påpeker Lars Petter Bartnes. 

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke ute i kommunene. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 mill. kr. Dette kan i verste fall føre til at bønder ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Dette sier litt om hvor stor påvirkning en endring av ordningen kunne fått. 

 

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere