-Det er klart vi er overrasket, men aller mest glade, sa Henrik Raastad-Hoel etter utdelingen. Den ble overrakt mat-og landbruksminsiter Jon Georg Dale i forbindelse med Grüne Woche.

I år var to grøntprodusenter nominert av tre nominerte. De to andre var Jone Wiig Gartneri AS fra Rogaland og Røros Rein AS fra Trøndelag.

Tenker nytt

Innovasjon Norge(IN) står bak prisen, og divisjonsdirektør Inger Solberg understreket at Bjertnæs og Hoel oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær måte.

-De driver en innovativ og nyskapende bedrift med solid økonomi, store positive ringvirkninger og en drift med vekt på miljø og bærekraft, sa Inger Solberg.

Hovedproduksjonen er isbergsalat, hjertesalat og småpotet. Potetproduksjonen deres blir spesielt framhevet i pressemeldingen fra Innovasjon Norge.

– Gjennom produktutvikling, merkevarebygging og utvikling av en landsdekkende distribusjon, har de i stor grad klart å erstatte import av småpotet med sin egen småpotet, skriver de.

Det er en suksesshistorie hvordan det Nøtterøybaserte gartneriet i løpet av kort tid tok andeler av markedet med sine småpoteter.

-Vi prøvde oss først på noen andre grønnsaker, men satset på småpotet i 2014. I dag har vi 25 prosent av markedet, forteller en tydelig stolt Henrik Raastad-Hoel.

Flere utfordringer

I takketalen vektla vinnerne betydningen av økt tilskudd til grøfting samtidig som de pekte på to utfordringer for næringen – begge adressert til mat -og landbruksminister Dale.

-Tollvernet må ivaretas eller styrkes. Og det må satset på kunnskap og rekruttering. Næringen har et alvorlig problem med å rekruttere unge, sa  Åsmund Bjertnæs.