November er fast vervemåned i Bondelaget, og hele organisasjonen har ekstra fokus på vervearbeidet i denne perioden. Som vanlig har vi flotte vervepremier til enkeltververe og fylkes- og lokallag:

  • Beste lokallag med høyest medlemsvekst får kr 30.000,- til lokallagsaktivitet
  • Fylkeslaget med best medlemsvekst får besøk av Bondelagskokk Halvar Ellingsen
  • Alle som verver er med i trekningen av et gavekort fra De Historiske Hotel og Spisesteder

Det er medlemmene som er grunnfjellet i organisasjonen og en sterk og robust medlemsmasse er med på å sikre et sterkt og slagkraftig Bondelag. Alle som har en tilknytning til eller ønsker å støtte norsk landbruk skal bli spurt om medlemskap i Bondelaget, det viktigste er altså å "Tørre å spørre". 

Fra 1. november er det gratis medlemskap ut året, nye medlemmer vil få faktura for 2021 i forbindelse med ordinær kontingentutsending.

Vinn et gavekort hos De Historiske

Alle som verver et medlem til Norges Bondelag i løpet av november er med i trekningen av et gavekort hos De Historiske Hotel og Spisesteder. De Historiske er en medlemsorganisasjon for mange av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder. Det er 65 hoteller, 26 spisesteder og 2 båter som er medlem av gruppen.