Målet er å være 62.000 medlemmen innen utgangen av 2012. Se de flotte vervepremiene lengre ned i artikkelen!

- Å verve nye medlemmer må bli en naturlig oppgave for alle i Norges Bondelag. Målsettinga for 2012 er at Norges Bondelag har 62.000 medlemmer innen utgangen av året, sier Andreas Lunder, som er ansvarlig for medlemsverving i Bondelaget.

Et høyt og stabilt medlemstall gir økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft. Vervekampanjen ”Tørre å spørre” gjennomføres fra oktober til desember 2012. Lokallagene skal gis et større ansvar og tillitsvalgte skal få et større eierskap til medlemsvervingen i organisasjonen. - Våre egne medlemmer og tillitsvalgte er de aller beste ververne, understreker Lunder.

Sentralt i vervearbeidet i tiden framover står utvikling og gjennomføring av vervekurs. Vervekursene skal gi tillitsvalgte en nødvendig innføring i de hjelpemidler og de argumenter man trenger når man møter potensielle medlemmer.

Vinn traktorgressklipper!

Det skal lønne seg å gjøre en god vervejobb! En heldig verver får en John Deere traktorgressklipper fra FK-butikken (verdi kr 30.000). Vinneren blir trukket blant de som har vervet, og hvert vervet medlem gir ett lodd. I tillegg er det satt av 6 delpremier, 3 til de beste ververne og 3 premier som trekkes.
 

Delpremier til de 3 beste ververne:

Det gis gavekort i FK-butikken til de 3 som verver flest nye medlemmer

- 1. premie: Gavekort a kr 10.000

- 2. premie: Gavekort a kr 7.500

- 3. premie: Gavekort a kr 5.000

Delpremier som trekkes:

Det trekkes i tillegg 3 gavekort i FK-butikken a kr 5.000 blant de som har vervet minst 2 nye medlemmer.

Vervepremier som gjelder alle medlemmer:

Du får også gavekort hver gang du verver. Ett nytt medlem gir gavekort kr 400,- i FK-butikken. Alle som verver og henter ut gavekortet, får også Bondelagets populære BONDE t-skjorte (verdi kr 100,-).

Forutsetningen for å hente ut vervepremien er at nye medlemmer betaler medlemskontingenten. Du kan samle opp og spare vervepoeng, og velger selv når du vil hente ut vervepremien.

Bruk kontaktskjemaet på bondelaget.no for å hente ut vervepremien. Oppgi hvem du har vervet og størrelse på t-skjorte.

Les mer om medlemsverving.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Andreas Lunder