Dale og Torp

- Det er flott at Dale kom for å være med på innhøstinga. Jeg håper han fikk et innblikk i kornbondens hverdag. Nå høster vi innsatsen av alt vi har gjort i løpet av året, sa bonde Hans Edvard Torp som inviterte ministeren. Torp er bonde med korn og ender i Re i Vestfold, og er også leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

Torp er midt i den travle skuronna. Prognosene for årets kornhøst tilsier fem prosent over normalårsavling. Det kommer godt med. Økonomien i kornproduksjon har blitt noe bedre de siste årene. – Bedret økonomi skyldes i hovedsak været og gode avlinger, mer enn gode kornpriser. Nå er det på tide med et løft for kornøkonomien, for å øke den totale matproduksjonen i Norge, sa Torp.

- Kornprisene gikk noe opp etter årets jordbruksoppgjør, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale. - Mange bønder mener det burde vært mer, men det er alltid en vanskelig balansegang mellom å la kornbøndene tjene mer og at kraftfôret ikke skal bli for dyrt for husdyrnæringene, sa Dale. 

Dale og Torp

Dale tresker hos Torp.

30 000 brød

- Verdikjeden starter her på åkeren. Dale var med og tresket 30 dekar hvete, det gir nok korn til 30 000 brød, sa Torp.

Torp antar at kornet holder god nok kvalitet til å bli brukt til mat. Hvis ikke, blir det brukt som husdyrfôr. Torp er opptatt av hele verdikjeden for korn, og en politikk som tilrettelegger for økt kornproduksjon. – Det er avgjørende for meg som kornbonde at jeg kan selge kornet mitt i et forutsigbart marked som fungerer godt, sa han.

Med i åkeren var også representanter fra lenger ut i verdikjeden, ved Kjersti With fra With bakeri og kaffe i Tønsberg, Øystein Halvorsen fra Bakehuset og Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn.

Kjersti With

Mindre kornareal

Det dyrkes korn på stadig mindre areal her til lands, og reduksjonen i kornarealet truer sjølforsyningsgraden vår. Kornarealet har falt med hele 460 000 daa fra 2000 til 2015. Dette tilsvarer nær dagens kornareal i Vestfold og Buskerud til sammen.

- Norge er variert, og selv om Vestfold er fylket med landets høyeste andel dyrka mark, har vi store variasjoner her også. Her i Re er det gode forhold for korn og grønnsaker, mens i de indre delene av fylket er det best egnet for grasproduksjon. Da må tilskuddsordningene være såpass finmaska at det må lønne seg å dyrke det jorda er best egna til, mener Torp, og trekker parallellen til resten av landet: - kornareal brukes til gras, og grasareal i andre deler av landet blir til krattskog. Det er alarmerende når vi skal bruke hele landet til matproduksjon.

Her vokser det brød

Her vokser det brød-banner. Øystein Halvorsen fra Bakehuset, Kjersti With fra With bakeri og kaffe, Jon Georg Dale, Hans Edvard Torp og Torunn Nordbø OBK.

Torp er en av deltakerne i en landsomfattende kampanje for å vise sammenhengen mellom kornet i åkeren og brødet i butikkhylla. I åkeren står det tydelig «her vokser det brød» på et stort skilt. I kampanjen viser vi fram hvor i Norge det produseres korn, mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen. I tillegg til å påminne hvor maten vår kommer fra, at de spirende kornåkrene våre blir høstens brødbakst, er formålet for kampanjen å fremme norsk korn, mel og brød. Bak kampanjen står Opplysningskontoret for brød og korn, Norske Felleskjøp og Norges Bondelag.

 

Hans Edvard Torp og Jon Georg Dale i treskeren

Torunn Nordbø og Jon Georg Dale.