Verdens bønder takket Berit

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, ble behørig takket for sin innsats som medlem i WFO.

Første nestleder Berit Hundåla ble takket av av president Robert Carlsson.Bondelagets første nestleder takket av som europeisk styremedlem i World Farmers Organisation (WFO) under generalforsamlingen i Japan som nylgi er avsluttet. Hundåla har vært med på å bygge opp WFO etter at den gamle organisasjonen, IFAP, måtet kaste inn håndkledet etter en mislykket bistandssatsing.

På generalforsamlingen i Japan drøftet verdens bondeorganisasjon spørsmål som bærekraftige løsninger på de utfordringene verens matproduksjon står overfor i form av økende befolkningstall og klimaendringer.

- WFO bidrar til verdens matvaresikkerhet gjenom å samle verdens bønder og styrke bøndenes rolle i matvarekjeden, heter det i omtalen av generalforsamlingen som var den tredje i rekken.

Den norske delegasjonen i tilegg til generalsekretæren i WFO, framme frå venstre nestleiarane i Norges Bondelag, Berit Hundåla og Brita Skallerud og nestleiar i Nortura, Kari Redse Håskjold. Bak f.v. Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag, generalsekretær Marco Marzano de Marinis, Anne Thorine Lundstein, Norges Bondelag, Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke og Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere