Verdens bønder takket Berit

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, ble behørig takket for sin innsats som medlem i WFO.

Første nestleder Berit Hundåla ble takket av av president Robert Carlsson.Bondelagets første nestleder takket av som europeisk styremedlem i World Farmers Organisation (WFO) under generalforsamlingen i Japan som nylgi er avsluttet. Hundåla har vært med på å bygge opp WFO etter at den gamle organisasjonen, IFAP, måtet kaste inn håndkledet etter en mislykket bistandssatsing.

På generalforsamlingen i Japan drøftet verdens bondeorganisasjon spørsmål som bærekraftige løsninger på de utfordringene verens matproduksjon står overfor i form av økende befolkningstall og klimaendringer.

- WFO bidrar til verdens matvaresikkerhet gjenom å samle verdens bønder og styrke bøndenes rolle i matvarekjeden, heter det i omtalen av generalforsamlingen som var den tredje i rekken.

Den norske delegasjonen i tilegg til generalsekretæren i WFO, framme frå venstre nestleiarane i Norges Bondelag, Berit Hundåla og Brita Skallerud og nestleiar i Nortura, Kari Redse Håskjold. Bak f.v. Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag, generalsekretær Marco Marzano de Marinis, Anne Thorine Lundstein, Norges Bondelag, Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke og Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere