Verdens bønder samles i Roma

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norsges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er representert på generalforsamlingen til WFO i Roma.

Første nestleder Berit Hundåla er styremedlem i WFO, arkivfoto: Hildegunn Gjengedal.WFO - World farmers Oranisation - er en ung organisasjon som representerer bondeorganisasjoner fra alle verdenshjørner. IFAP, International Federation of Agricultural Producers, gikk som kjent konkurs. WFO har på sin side tatt mål av seg å bli en betydelig stemme for verdens bønder i på mange, avgjørende internasjonale møtearenaer. Sekretariatet er plassert i Roma der generalforsamlingen finner sted 6.-8. mai.

Organisasjonene skal blomstre i framtida

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, er styremedlem i World Farmers Organisation. Hun skal også holde et innlegg før den offisielle åpningen av generalforsamlingen, en sesong der søkelyset settes på hva som skal til for at bondeorganisasjoner og landrukssamvirkene skal blomstre i framtida.

Presidenten åpner

Generalforsamlingen åpnes av den italienske presidenten, Giorgio Napolitano. Forsamlingen i Roma vil forøvrig ta opp utfordringer som

  • WFOs egne politikkområder
  • handel
  • matvaresikkerhet
  • klimaendringer
  •  

Norsk delegasjon

 Den norske delegasjonen til Roma består foruten Berit Hundåla, av andre nestleder Brita Skallerud og seniorrådgiver Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag, og Sveinung Svebestad, Ola Hedstein og Kai Norman Hansen fra Norsk Landbrukssamvirke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere