Verdens bønder samles i Roma

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norsges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er representert på generalforsamlingen til WFO i Roma.

Første nestleder Berit Hundåla er styremedlem i WFO, arkivfoto: Hildegunn Gjengedal.WFO - World farmers Oranisation - er en ung organisasjon som representerer bondeorganisasjoner fra alle verdenshjørner. IFAP, International Federation of Agricultural Producers, gikk som kjent konkurs. WFO har på sin side tatt mål av seg å bli en betydelig stemme for verdens bønder i på mange, avgjørende internasjonale møtearenaer. Sekretariatet er plassert i Roma der generalforsamlingen finner sted 6.-8. mai.

Organisasjonene skal blomstre i framtida

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, er styremedlem i World Farmers Organisation. Hun skal også holde et innlegg før den offisielle åpningen av generalforsamlingen, en sesong der søkelyset settes på hva som skal til for at bondeorganisasjoner og landrukssamvirkene skal blomstre i framtida.

Presidenten åpner

Generalforsamlingen åpnes av den italienske presidenten, Giorgio Napolitano. Forsamlingen i Roma vil forøvrig ta opp utfordringer som

  • WFOs egne politikkområder
  • handel
  • matvaresikkerhet
  • klimaendringer
  •  

Norsk delegasjon

 Den norske delegasjonen til Roma består foruten Berit Hundåla, av andre nestleder Brita Skallerud og seniorrådgiver Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag, og Sveinung Svebestad, Ola Hedstein og Kai Norman Hansen fra Norsk Landbrukssamvirke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere