- Venstre skaper stor usikkerhet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Grande
Lars Petter Bartnes og Venstre-leder Trine Skei Grande fotografert ved en tidligere anledning. Nå er Bartnes både overraska og skuffa over at Venstre har brutt forhandlingene med Geir Pollestad fra Senterpartiet (bak), Arbeiderpartiet, KrF og SV.

-  Det er svært skuffende at Venstre trekker seg fra forhandlingene. Dette er synd for norsk matproduksjon og distriktslandbruket som Venstre har vært svært opptatt av, sier Lars Petter Bartnes.

Venstre trakk seg i går fra forhandlingene med AP, SP, SV og KrF om en ny jordbruksavtale. Partiene har i lengre tid forhandla etter at det ble klart av Venstre og KrF ikke kunne støtte regjeringas forslag til jordbruksavtale. Partiet trakk seg fra forhandlingene fordi de ikke vil støtte en avtale som gir landbruket kronemessig lik inntektsutviklig som andre grupper i samfunnet.

- Overraskende

Dette overrasker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

-  Det er synd at Venstre trekker seg fra forhandlingene. Ei felles landing av en avtale for partiene utenom regjeringa ville gitt forutsigbarhet for næringa. Nå bidrar Venstre til å skape større usikkerhet, sier Bartnes.

- I den nylig vedtatte jordbruksmeldinga står Venstre sammen med de andre partiene om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Det vil være svært forunderlig om Venstre bidrar til at dette inntektsgapet øker i kroner. Det vil være et brudd med inntektsmålet som nettopp er vedtatt, sier Lars Petter Bartnes.

Vil fremme eget forslag, jordbruksoppgjøret kan dra ut

Stortinget skal behandle årets jordbruksavtale fredag 16.juni. Venstre varsla i går at de vil fremme sitt eget forslag og sende dette tilbake til partene i jordbruksoppgjøret, altså jordbruket og staten, for fordeling. Et slikt opplegg vil kunne innebære at jordbruksoppgjøret ikke blir ferdig behandla politisk før til høsten.

- Det er avgjørende at Stortinget gir klare føringer både om størrelsen på ramma og hvordan pengene skal brukes. Ingen er tjent med at prosessen blir uoversiktlig og trekker ut i tid, sier Lars Petter Bartnes.

-  Uten en reduksjon av inntektsgapet vil det være umulig å gi distriktslandbruket et nødvendig løft, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere