Venstre trakk seg i går fra forhandlingene med AP, SP, SV og KrF om en ny jordbruksavtale. Partiene har i lengre tid forhandla etter at det ble klart av Venstre og KrF ikke kunne støtte regjeringas forslag til jordbruksavtale. Partiet trakk seg fra forhandlingene fordi de ikke vil støtte en avtale som gir landbruket kronemessig lik inntektsutviklig som andre grupper i samfunnet.

- Overraskende

Dette overrasker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

-  Det er synd at Venstre trekker seg fra forhandlingene. Ei felles landing av en avtale for partiene utenom regjeringa ville gitt forutsigbarhet for næringa. Nå bidrar Venstre til å skape større usikkerhet, sier Bartnes.

- I den nylig vedtatte jordbruksmeldinga står Venstre sammen med de andre partiene om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Det vil være svært forunderlig om Venstre bidrar til at dette inntektsgapet øker i kroner. Det vil være et brudd med inntektsmålet som nettopp er vedtatt, sier Lars Petter Bartnes.

Vil fremme eget forslag, jordbruksoppgjøret kan dra ut

Stortinget skal behandle årets jordbruksavtale fredag 16.juni. Venstre varsla i går at de vil fremme sitt eget forslag og sende dette tilbake til partene i jordbruksoppgjøret, altså jordbruket og staten, for fordeling. Et slikt opplegg vil kunne innebære at jordbruksoppgjøret ikke blir ferdig behandla politisk før til høsten.

- Det er avgjørende at Stortinget gir klare føringer både om størrelsen på ramma og hvordan pengene skal brukes. Ingen er tjent med at prosessen blir uoversiktlig og trekker ut i tid, sier Lars Petter Bartnes.

-  Uten en reduksjon av inntektsgapet vil det være umulig å gi distriktslandbruket et nødvendig løft, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.