Hvert år gjester partiledere årsmøtet til Norges Bondelag. De to siste årene har årsmøtet hatt besøk av Jonas Gahr Støre, Ap og Trygve Slagsvold Vedum, Sp. I år var tiden kommet til Venstre.

- Takk for at dere inngikk avtale i år. Jeg håper dere utover vil se hvor god avtalen egentlig er, sa Terje Breivik.

Han understreket at landbruket selv har bidratt til tilbudet som staten kom med, gjennom den verdiskapingen næringa står for over hele landet. Breivik trakk fram sin egen bygd, Ulvik, som eksempel. - Uten landbruket ville det ikke være så mye å vise fram selv i verdas vakreste bygd, sa Breivik.

Rom for små og store 

Breivik la til årsmøtet vekt på at Venstre er opptatt av langsiktighet i landbrukspolitikken. Han viste til at næringa framover kan forvente at Venstre vil jobbe for at virkemidlene tar hensyn til geografiske forskjeller i driftsmulighetene. Ivaretakelse av kulturlandskapet er også et område Venstre vil fokusere på.

- Dere kan også framover forvente at det skal være rom for både små og store produsenter. Det er viktig å utvikle et mangfoldig landbruk som tar i bruk alle ressursene på gården, avsluttet Terje Breivik.