Venstre la fram budsjettforslag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vil behalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien.

Venstre og Trine Skei Grande får ros for å behalde skattefritak på gardsoverdragingar i forslaget til statsbudsjett for 2016. Bildet av Lars Petter Bartnes, Trine Skei Grande og Per Skorge er tatt tidlegare i år.

- Eg er glad for at Venstre på same måte som KrF går inn for å oppretthalde denne viktige skatteordninga for landbruket, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa sitt forslag om å fjerne skattefritak på eigedomsoverdragingar innafor familien, ville fått store konsekvensar for unge bønder som skal ta over gardsbruk. For enkelte bruk er det snakk om fleire hundre tusen kroner i skatteskjerpingar. Tre av fire gardsbruk blir i dag overdratt innafor familien.

- Dette er ei svært viktig sak som ville fått konsekvensar for mange, særleg unge bønder som vil inn i næringa. Venstre viser her at dei tar rekruttering til landbruket på alvor, og det er positivt.

Nullmoms på frukt og grønt, full moms på resten

Eit anna forslag i Venstre sitt statsbudsjett for 2016, er å fjerne momsen på grønsaker, frukt og økologiske matvarer, og ha 24 prosent moms på all annan mat.

- Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økologiske varer, men det er lite meiningsfullt når dei aukar momsen på all annan mat, seier Per Skorge.

I 2001 vart matmomsen senka frå 24 til 12 prosent, etter stort påtrykk frå Norges Bondelag og andre aktørar. Dette er ei sosial innretning som har gitt god effekt. Bondelaget ønskjer nullmoms for alle matvarer.

- Vi  burde senke momsen på sunn mat og heve den på usunne varar som snacks, godteri og brus. Det er ein betre måte å stimulere forbrukarane til å velje sunt i matbutikken, seier Per Skorge.

Vil kutte Jarlsberg-eksport

Venstre foreslår også å leggje ned eksporten av Jarlsberg-ost, ein anerkjent norsk merkevare i utlandet.

- Dette utgjer 8 til 9 prosent av norsk mjølkeproduksjon og vil gå utover både bonden og matvareindustrien. Ein så stor reduksjon av mjølkeproduksjonen vil særleg gå utover dei som har investert dei siste åra, seier Per Skorge. Han saknar stoltheit over merkevaren Jarlsberg, som er bygd opp over fleire tiår.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere