- Velfungerende lokallag er grunnleggende viktig

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Elin Røed skal styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkeslag og sentralleddet i Bondelaget.


Prosjektleder Elin Røed gleder seg til å ta fatt på oppgavene i sitt toårige prosjekt om medlemmer og lokallagsarbeid.
 

Til tross for at det toårige prosjektet til Elin Røed er så ferskt at det ennå ikke har fått et offisielt navn, er prosjektleder Røed allerede godt i gang med arbeidet.

 - De viktigste oppgavene blir å jobbe med hvordan hele organisasjonen kan markedsføre Norges Bondelag overfor medlemmer, hvordan ta vare på de medlemmene vi har på en god måte, hvordan verve nye medlemmer, og ikke minst bidra til at lokallagsarbeidet styrkes slik at alle ledd i organisasjonen fungerer optimalt, sier Røed.

Med seg på laget har hun blant annet organisasjonsavdelingen.

- Vi skal styrke samarbeidet mellom de ulike leddene, så fylkeslagene vil også bli sentrale i oppfølgingen og tilretteleggingen av dette, sier hun.

Unik møteplass i Norges Bondelag

Ifølge Røed er Norges Bondelag i ferd med å bli unik i og med at Bondelaget er en av de få arenaene der bønder kan møtes på tvers av produksjoner.

- Mange organisasjoner effektiviserer bort det lokale leddet, og ender opp uten lokale møteplasser. Også i Bondelaget er trenden at styret er veldig engasjert mens medlemmene er tilsvarende mindre. Norges Bondelag har beholdt lokallagsmøtene, og for oss er det viktig at lokallagsleddet er aktivt. Vi er en demokratisk organisasjon som er avhengig av å få innspill fra medlemsmassen, sier hun.

I sin masteroppgave ”Fag eller fest” har Røed sett på hva som motiverer medlemmer til å gjøre en jobb i lokallaget. Hun har lenge engasjert seg for hvordan det kan legges til rette for at det skal bli enklest mulig å drifte et lokallag, og dette er noe hun får brukt i praksis i prosjektet.

- Vi skal ha respekt for at medlemmer og styret i et lokallag har det travelt. Organisasjonsaktivitet er noe som kommer i tillegg til en veldig hektisk og krevende jobb som bonde. Aktiviteten varierer veldig fra lokallag til lokallag, og det er ikke noe realistisk mål at alle skal ha like mye aktivitet. Målet er at alle lokallagene skal fungere, og at de som har lav aktivitet skal ikke føle et unødig press, sier hun.

Skal være i forkant

Ifølge Røed er det ingen krise i Norges Bondelag verken med tanke på medlemstall eller med tanke på engasjement og aktivitet i lokallagene. Dette til tross for at bøndene har blitt færre, og at trenden sier at det å engasjere seg lokalt er litt ut.

- Men dette prosjektet har et ønske om å være i forkant av de endringene som skjer i lokallagene. Det vil være lettere å peke på tiltak nå som de fleste ting fungerer i de fleste fylker, enn å gjøre større endringer når ting er litt vanskelige, tror Røed, og oppfordrer alle med meninger eller gode ideer til prosjektet til å ta kontakt.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere