Veldre Bondelag er årets lokallag

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Barnehagebesøk, dugurdsmøter og jubileumsrevy gjorde Veldre Bondelag til årets lokallag.

Leder i Veldre Bondelag Lars Opsal jr var overveldet over å få prisen for årets lokallag. Foto Guro Breck.

- Det var svært overraskende da vi i vinter ble årets lokallag i Hedmark, men dette var helt overveldende, sa lokallagsleder Lars Opsal Jr da han tok i mot prisen på vegne av Veldre Bondelag, Hedmark.

Opsal fortalte at Veldre Bondelag er et av sju bondelag i Ringsaker kommune. - Vi er ikke størst, men har økende antall medlemmer og jobber for å få med alle aktive gardbrukere, sier Opsal som kan skilte med over 90 prosent organisasjonsgrad blant bøndene.

Veldre Bondelag i Ringsaker utpreger seg med høy aktivitet. De fylte 100 år i januar i år, og har feiret med jubileumsberetning og en egen jubileumsrevy som gikk for fulle hus i bygda. Lokallaget holder mange møter og aktiviteter for sine 180 medlemmer, i tillegg til at de stiller opp på alt i regi av fylkeslag og kampanjer fra Norges Bondelag.

- Norges Bondelag har 550 lokallag og mange aktive som fortjener å bli satt pris på. Juryen falt ned på Veldre Bondelag fordi de har mange og aktive medlemmer, høy organisasjonsgrad blant bøndene, er godt synlige i bygda og samarbeider bredt med andre lag og foreninger, sa Arne Magnus Aasen som overrakk prisen.

Prisen for årets lokallag henger høyt, og er på 30 000 kroner.

Opsal fortalte noe av det Veldre Bondelag har gjort det siste året. Sammen med de andre bondelagene i Ringsaker ga de ut en valgkampavis i forkant av Stortingsvalget. - Vi distribuerte avisen til alle innbyggerne i Ringsaker for å få dem bevisst på matvalget. Veldre Bondelag hadde også et valgkampstunt hvor Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre og Oslopressen var på fjøsbesøk.

Opsal har klare råd til andre lokallag: - Ha en passe ambisiøs årsplan som dere klarer å følge, og pass på at møter også er en sosial møteplass. Samarbeid med andre lag. Legg gjerne opp til store arrangementer - men ikke som et hundreårsjubileum hvert år!

 

Kontakt Lars Opsal Jr, leder i Veldre Bondelag, tlf 959 91 491
Arne Magnus Aasen, juryleder og ordfører i Norges Bondelag 480 43 584

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere