Veier til grønn vekst

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Produsentøkonomi og et eget vekstprogram. Det er to faktorer som skal sikre vekst i grøntnæringa i Norge.

Frukttrær, Hardanger, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Et utvalg der Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært representert, har overlevert rappporten "Grønn vekst - hva vil forbrukerne ha" til Landbruks- og matdepartementet. Rapporten tar utgangspunkt i  at landbruks- og matmeldinga "velkommen tilbords" utpekte grøntnæringa i Norge som et satsingsområde.

Rapporten peker på

 • produsentøkonomi
 • vekstprogram for grøntsektoren
  •  med et markeds- og forbruksprogram
  • og - et utviklings- og rådgivingsprogram.

 

Produsentøkonomi

I rapporten forventer utvalget at myndighetene til enhver tid bruker den tollbeskyttelse som er best for nrosk grøntnæring. Utvalget mener det må legge sopp til prisøkninger som minst tilsvarer økningen i konsumprisindeksen, og foreslår samtidig nedsetting av arbeidsgrupper som skal se på

 • etablering av tilskudd til grønnsaks- og potetpakkerier
 • innfrakttilskudd for potet, frukt, bær og grønnsaker.

Vekstprogram for grøntsektoren

Vekstprogrammet for grøntsektoren skal inneholde en målrettet kampanjke for norske grønnsaker som inneholder et eget kunnskapsprosjekt rettet mot ungdomsskolen og et opplæringsprogram for butikkansatte som også skal sørge for at de frukt- og grøntansvarlige får øynene opp for mulighetene i den norske sesongen.

Utvalget foreslår at det settes av 16 millioner kroner til markeds- og forbruksprogrammet.

Norsk plantemateriale

Samtidig vil utvalget bruke 10 millioner kroner i et eget prorgam som sikrer norsk plantemateriale gjennom sortsutprøving og tiltak som tar vare på norsk planteoppal og:

 • produkt- og kategoriutvikling inkludert løsninger hvor potensialet for ferskhet gjennom norsk produksjon utnyttes,
 • forskning med fokus på løsninger for produksjon og produkter som sikrer størst mulig helseeffekt.

I tillegg vil utvalget styrke rådgivingen med seks millioner kroner.

Rapporten "Grønn vekst - hva vil forbrukeren ha".

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Harald Agerup

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere