Veien til stemmene går via mediene

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Anders Todal Jenssen fortalte Lederkonferansen hvordan matproduksjonen kan settes på dagsordenen i Stortingsvalget.

Valgforsker Anders Todal Jensen. Foto: Guro Bjørnstad

 - Jeg skjønner at landbruket er spent på utfallet av valget. Får vi en blå-blå regjering kommer det til å skje ting som vi ikke har sett i norsk politikk på hundre år, sa Todal Jensen, professor og valgforsker ved NTNU. 

Hvem setter dagsorden for hvem?
Todal Jensen poengterte at det er pressen som setter dagsorden for velgerne. Mediene har fått vesentlig større betydning de siste årene. Fra 1970-80-tallet ble journalistene mer uavhengige og avisene var ikke lenger tydelige partiaviser. Dette har ført til at pressen setter dagsorden for velgerne og mediene har fått større betydning. Det har ført til at mange lobbyister og næringsorganisasjoner går direkte til mediene i stedet for til politikerne for å sette dagsorden, og at man får en sak på den politiske agendaen gjennom pressen. Og medienes makt over publikum gir dem makt over politikerne.

Mobilisering av grasrota
Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag viste til blant annet EU-kampen i 1994 da nei-sida ikke vant mediekampen, men vant kampen om stemmene gjennom grundig organisasjonsjobbing og mobilisering. – Kan vi vinne kampen uten å vinne den i media ved Stortingsvalget 2013, var spørsmålet fra Rosmo.

Todal Jensen minte om at det tar lang tid å mobilisere grasrota og bygge kunnskap. – EU-kampen startet sin kamp i 1987, så de 12 månedene som er igjen til valget vil ikke være nok for en grasrotbevegelse, sa Todal Jensen. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere