Veien til stemmene går via mediene

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Anders Todal Jenssen fortalte Lederkonferansen hvordan matproduksjonen kan settes på dagsordenen i Stortingsvalget.

Valgforsker Anders Todal Jensen. Foto: Guro Bjørnstad

 - Jeg skjønner at landbruket er spent på utfallet av valget. Får vi en blå-blå regjering kommer det til å skje ting som vi ikke har sett i norsk politikk på hundre år, sa Todal Jensen, professor og valgforsker ved NTNU. 

Hvem setter dagsorden for hvem?
Todal Jensen poengterte at det er pressen som setter dagsorden for velgerne. Mediene har fått vesentlig større betydning de siste årene. Fra 1970-80-tallet ble journalistene mer uavhengige og avisene var ikke lenger tydelige partiaviser. Dette har ført til at pressen setter dagsorden for velgerne og mediene har fått større betydning. Det har ført til at mange lobbyister og næringsorganisasjoner går direkte til mediene i stedet for til politikerne for å sette dagsorden, og at man får en sak på den politiske agendaen gjennom pressen. Og medienes makt over publikum gir dem makt over politikerne.

Mobilisering av grasrota
Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag viste til blant annet EU-kampen i 1994 da nei-sida ikke vant mediekampen, men vant kampen om stemmene gjennom grundig organisasjonsjobbing og mobilisering. – Kan vi vinne kampen uten å vinne den i media ved Stortingsvalget 2013, var spørsmålet fra Rosmo.

Todal Jensen minte om at det tar lang tid å mobilisere grasrota og bygge kunnskap. – EU-kampen startet sin kamp i 1987, så de 12 månedene som er igjen til valget vil ikke være nok for en grasrotbevegelse, sa Todal Jensen. 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere