Veien til økt matproduksjon over hele landet

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Hovedmålet for Bondelagsarbeidet i 2012-2013 er økt matproduskjon over hele landet på norske ressurser.

..en samlet organisasjon med et godt utgangspunkt for de viktigste arbeidsoppgavene i kommende arbeids-og valgår, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Norges Bondelag har etablert Prosjekt landbruk og politikk for å sikre økt målretting, samhandling og tydelig budskap i arbeidet med å sette landbruket på dagsorden før valget i 2013.

Da styret i Bondelaget tok for seg hvilke arbeidsoppgaver organisasjonen skal prioritere i arbeidsåret 2012-2013, ble det også understreket at

 • Organisasjonen framstår som samlet og med et godt utgangspunkt for arbeidet med de viktige arbeidsoppgavene i kommene arbeids- og valgår.

Norges Bondelag prioriterer disse saksfeltene i 2012-2013

Næringspolitikk

 • Økt matproduksjon og inntekt
  • Velfungerende importvern
  • Matforhold i matvarekjedene
  • Inntekt og investeringer - jordbruksforhandlingene 2013
 • Energi og klima
 • Jordvern
 • Rovdyr
 • Utdanning, forskning og kompetanse.

Kommunikasjon

 • Budskapsutforming
 • Politisk påvirkning
 • Alliansebygging og informasjon
 • Åpen gård og andre møteplasser

Organisasjon

 • Medlemsverving,
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Medlemsfordeler
 • Aksjonsberedskap

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere