Veien til økt matproduksjon over hele landet

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Hovedmålet for Bondelagsarbeidet i 2012-2013 er økt matproduskjon over hele landet på norske ressurser.

..en samlet organisasjon med et godt utgangspunkt for de viktigste arbeidsoppgavene i kommende arbeids-og valgår, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Norges Bondelag har etablert Prosjekt landbruk og politikk for å sikre økt målretting, samhandling og tydelig budskap i arbeidet med å sette landbruket på dagsorden før valget i 2013.

Da styret i Bondelaget tok for seg hvilke arbeidsoppgaver organisasjonen skal prioritere i arbeidsåret 2012-2013, ble det også understreket at

 • Organisasjonen framstår som samlet og med et godt utgangspunkt for arbeidet med de viktige arbeidsoppgavene i kommene arbeids- og valgår.

Norges Bondelag prioriterer disse saksfeltene i 2012-2013

Næringspolitikk

 • Økt matproduksjon og inntekt
  • Velfungerende importvern
  • Matforhold i matvarekjedene
  • Inntekt og investeringer - jordbruksforhandlingene 2013
 • Energi og klima
 • Jordvern
 • Rovdyr
 • Utdanning, forskning og kompetanse.

Kommunikasjon

 • Budskapsutforming
 • Politisk påvirkning
 • Alliansebygging og informasjon
 • Åpen gård og andre møteplasser

Organisasjon

 • Medlemsverving,
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Medlemsfordeler
 • Aksjonsberedskap
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere