..en samlet organisasjon med et godt utgangspunkt for de viktigste arbeidsoppgavene i kommende arbeids-og valgår, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Norges Bondelag har etablert Prosjekt landbruk og politikk for å sikre økt målretting, samhandling og tydelig budskap i arbeidet med å sette landbruket på dagsorden før valget i 2013.

Da styret i Bondelaget tok for seg hvilke arbeidsoppgaver organisasjonen skal prioritere i arbeidsåret 2012-2013, ble det også understreket at

 • Organisasjonen framstår som samlet og med et godt utgangspunkt for arbeidet med de viktige arbeidsoppgavene i kommene arbeids- og valgår.

Norges Bondelag prioriterer disse saksfeltene i 2012-2013

Næringspolitikk

 • Økt matproduksjon og inntekt
  • Velfungerende importvern
  • Matforhold i matvarekjedene
  • Inntekt og investeringer - jordbruksforhandlingene 2013
 • Energi og klima
 • Jordvern
 • Rovdyr
 • Utdanning, forskning og kompetanse.

Kommunikasjon

 • Budskapsutforming
 • Politisk påvirkning
 • Alliansebygging og informasjon
 • Åpen gård og andre møteplasser

Organisasjon

 • Medlemsverving,
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Medlemsfordeler
 • Aksjonsberedskap