Vedum fridde til Bondetinget

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Trygve Slagsvold Vedum på Norges Bondelags årsmøte

- Etter høstens valg skal inntektsveksten for jordbruket måles i kroner, sa senterpartilederen med klar adresse til diskusjonene i årets jordbruksoppgjør, da han besøkte årsmøtet til Norges Bondelag 15. juni.

Selv om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ikke ville ta seieren på forskudd ved årets stortingsvalg, la han ikke skjul på at meningsmålingene har vært svært hyggelig lesing for Senterpartiet de siste månedene.

- Valget er ikke vunnet, men jeg er helt sikker på at vi aldri har ligget bedre an enn vi gjør nå. Likevel vil jeg minne om at de som vinner et valg, er de som får folk til å gå og stemme.

Han oppfordret alle i salen til å bli med på et krafttak for å gjøre norsk matproduksjon til en viktig del av årets valgkamp.

- De månedene som er igjen før valget må brukes til å få opp matdebatten. Da nytter ikke å bare sitter på traktoren til høsten. Dere må ut og sette norsk mat på dagsorden, var partilederens tydelige budskap til Bondetinget.

Men skulle Senterpartiet komme til regjeringsmakt etter høstens valg er arbeidslista for norsk landbruk lang, skal man tro Vedum.

- Hvis vi kommer i regjering skal vi skal gå inn i en stortingsperiode med forutsigbarhet rundt tollvernet. Vi skal ha en regjering som kjemper for norske interesser og ikke beklager til EU mens vi gjør det, og Ikke minst skal vi måle jordbrukets inntektsvekst i kroner.

Styrking av konsesjonslov og etablering av lov om god handelsskikk var også blant sakene partilederen løftet fram som særlig prioriterte etter valget. Trygve Slagsvold Vedum kom også innom rovdyrdebatten og viste til regjeringens motvilje til å følge opp stortingsflertallets vedtak om ulv.

- Stortingsvedtaket har vi på plass. Det som gjenstår er å få en ny regjering på plass som er mer lojal mot stortingsflertallet enn mot enkelte lobbyorganisasjoner. Til høsten skal det skytes ulv, hugges skog og brukes beiteressurser.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere