Selv om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ikke ville ta seieren på forskudd ved årets stortingsvalg, la han ikke skjul på at meningsmålingene har vært svært hyggelig lesing for Senterpartiet de siste månedene.

- Valget er ikke vunnet, men jeg er helt sikker på at vi aldri har ligget bedre an enn vi gjør nå. Likevel vil jeg minne om at de som vinner et valg, er de som får folk til å gå og stemme.

Han oppfordret alle i salen til å bli med på et krafttak for å gjøre norsk matproduksjon til en viktig del av årets valgkamp.

- De månedene som er igjen før valget må brukes til å få opp matdebatten. Da nytter ikke å bare sitter på traktoren til høsten. Dere må ut og sette norsk mat på dagsorden, var partilederens tydelige budskap til Bondetinget.

Men skulle Senterpartiet komme til regjeringsmakt etter høstens valg er arbeidslista for norsk landbruk lang, skal man tro Vedum.

- Hvis vi kommer i regjering skal vi skal gå inn i en stortingsperiode med forutsigbarhet rundt tollvernet. Vi skal ha en regjering som kjemper for norske interesser og ikke beklager til EU mens vi gjør det, og Ikke minst skal vi måle jordbrukets inntektsvekst i kroner.

Styrking av konsesjonslov og etablering av lov om god handelsskikk var også blant sakene partilederen løftet fram som særlig prioriterte etter valget. Trygve Slagsvold Vedum kom også innom rovdyrdebatten og viste til regjeringens motvilje til å følge opp stortingsflertallets vedtak om ulv.

- Stortingsvedtaket har vi på plass. Det som gjenstår er å få en ny regjering på plass som er mer lojal mot stortingsflertallet enn mot enkelte lobbyorganisasjoner. Til høsten skal det skytes ulv, hugges skog og brukes beiteressurser.