Vedtok kompensasjon for tap av marked

Publisert 16.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

- Det er uheldig at Stortinget vedtar artikkel 19-avtalen. Da gir de samtidig bort framtidige produksjonsmuligheter til EU, helt gratis over forhandlingsbordet.

Dette er importøkningene
- Økning i ostekvoten på 1200 tonn
- 1600 tonn mer storfekjøtt
- 300 tonn svineribbe
- Økning på 12 millioner for blomstrende potteplanter
- Kjøttkvotene økte med til sammen 2 550 tonn.

- Dette stemmer ikke overens med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon. Nå forventer jeg solide kompensasjoner, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forventer gode og målretta tiltak

Stortinget vedtok i dag den framforhandlede EØS-artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge om handel med landbruksvarer. Samtidig vedtok Stortinget en kompensasjon til bønder for tap av markedsandeler når EU får større tilgang til det norske markedet og eksportstøtten fases ut.

- Selv om dette ikke kan dekke opp for tapet ved innrømmelsene, er det positivt at det blir åpnet opp for kompenserende tiltak. Vi forventer at regjeringa, i samarbeid med næringa, kommer med gode og målrettede tiltak som har en synlig positiv effekt for næringa, sier Lars Petter Bartnes.

Alvorlig for bønder og industri

Artikkel 19-avtalen mellom EU og Norge gir tap av markedsandeler for norsk landbruk. Dette er også alvorlig for matvareindustrien.

- Økningen i ostekvoten tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer på toppen av utfasingen av eksportstøtta, som vil ramme 8-9 prosent av norsk melkeproduksjon. Det er uklokt av regjeringa å svekke mulighetene for norske melkebønder og norske arbeidsplasser, sier Bartnes .

Tredoblingen av kvoten på storfé innebærer et verditap på 100 millioner kroner for næringa.

- Dette skjer samtidig med at Stortinget setter i verk tiltak for å øke norsk sjølforsyning på storfé. Dette er varige kvoter som ikke kan trekkes tilbake når man ser resultatet av satsing på økt selvforsyning, sier Lars Petter Bartnes.

Gjensidig fordelaktig basis?

I tillegg kommer utfordrende økninger i import av fôrråvarer og potteplanter.

- Økningen i fri-kvoter for potteplanter vil få alvorlige konsekvenser for mange produsenter som allerede er hardt presset i konkurransen fra importert vare, sier Bartnes.

-  Artikkel 19 slår fast at liberaliseringen i handelen med landbruksvarer skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Samtidig ser vi at importen fra EU er doblet siste 10 årene, mens eksporten fremdeles er marginal. Denne nye avtalen vil forsterke den kraftige ubalansen i landbruksvarehandelen mellom EU og Norge, og er ikke gjensidig fordelaktig, avslutter Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere