- Vi er en stor organisasjon med mange medlemmer og møteplasser, og det skal være  trygt å engasjere seg og jobbe i Norges Bondelag. I tillegg er vi helt avhengige av den tilliten vi har fra våre medlemmer og samfunnet rundt oss. Det er derfor avgjørende at være tillitsvalgte og ansatte viser god folkeskikk og sørger for at organisasjonens omdømme blir ivaretatt. Disse retningslinjene er ment å fungere som generelle rettesnorer for dette, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg. 

Retningslinjene, som ble vedtatt av styret i Norges Bondelag i midten av mars, berører områder som lederansvaret, personlig ansvar, diskriminering og trakkassering, alkohol, sosiale medier og miljø.  

- Disse retningslinjene er på flere måter en videreutvikling av prinsippene som allerede er etablert for varsling av ulike forhold i Bondelaget. Som i samfunnet ellers ser vi et positivt engasjement knyttet til disse spørsmålene i vår organisasjon, sier Solberg.